Извънкласни дейности ще бъдат финансирани със 100 млн. лева

От втория учебен срок около 150 000 ученици ще бъдат включени в различни извънкласни занимания. Фотография, здравословен начин на живот, чужди езици, природоматематически науки, предприемачество са част от сферите, в които ще бъдат сформирани групи.

Извънкласните занимания се финансират със 100 милиона лева по Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" за период от три години. През точи учебен срок ще бъдат сформирани 12 238 клубове и кръжоци по интереси и в тях ще участват ученици от 1307 училища от страната.

В София в извънкласните занимания ще се включат 32 000 ученици или 20 процента от всички участници. Извънкласните дейности по проекта ще са в 12 области, свързани с компетентностите, които трябва да придобият учениците по европейската рамка. Най-много ученици - по 15 процента, са се включили в занимания в областите "Здравословен начин на живот" и "Културни компетентности".

"Комуникация и умения на роден език" са предпочетени от 12.7 на сто от учениците, а извънкласни дейности по хуманитарни и природоматематически науки ще имат по 8 на сто от учениците. В кръжоци по фотография и информатика ще се включат 7.6 процента от учениците в проекта. Комуникативните умения на чужд език са избрани от 6.5 на сто от учениците.

Съветникът на министъра на образованието Асен Александров съобщи, че около 20% от учениците ще имат извънкласни занимания и през ваканциите и това се посрещало с голяма радост от родителите.

Всеки кръжок, клуб или учебно ателие ще се организира в 68 часа, като част от тях могат да са през учебното време, през почивните или през ваканционните дни.

Учителите ще получават по 12 лева за учебен час от извънкласните дейности, а с 40 на сто от средствата по проекта за училищата, ще се купуват материали и пособия за кръжоците.

Споделяне

Още от България

Докъде е проникнала руската шпионска и пропагандна мрежа в България?