Извънсъдебен арбитраж ще решава спорове на потребители и търговци

Извънсъдебен арбитраж ще решава спорове на потребители и търговци

Потребителите и търговци вече ще може да решават споровете си по извънсъдебен път от алтернативен орган за примирие и дори чрез онлайн платформа. Това предвиждат приети от депутатите в четвъртък промени в Закона за защита на потребителите.

Проблемите между продавачи и купувачи ще може да се решат доброволно на единен портал или да се обърнат към извънсъдебния арбитраж, на който трябва де представят всички документи и доказателства по случая на спора. Двете страни няма да са задължени да ползват адвокат.

Предвидено е процедурата за алтернативно решаване на потребителските спорове да е безплатна или с умерени разходи, както и да е лесно достъпна за двете страни.

Разглеждането на споровете е неприсъствено, което ще улесни участието на търговците и потребителите в работата на органите за алтернативно решаване на потребителските спорове и ще насърчи трансграничната онлайн търговия на бизнеса към потребителите, посочва в мотивите си Министерският съвет, по чието предложение се правят нововъведенията.

Участието на страните в процедура за алтернативно решаване на потребителските спорове е доброволно и не ги лишава от възможност да търсят защита по съдебен ред.

В правомощията на министъра на икономиката е да преценява доколко органите, които желаят да бъдат признати за органи за алтернативно решаване на потребителските спорове, отговарят на изискванията на Директива 2013/11/ЕС.

Споделяне

Още от Бизнес

Започна кампанията за предсрочните избори. Ще променят ли нещо те?