КАБ: Две поръчки на община Сливница са опорочени

Търговете са за изготвяне на инвестиционни проекти на площада и на социалната служба за 5 дни

Две обществени поръчки на община Сливница за изготвянето на инвестиционни проекти на градския площад и за обновяване на сградата за предоставяне на социални услуги са опорочени. Това съобщи Камарата на архитектите в България (КАБ). Организацията е сезирала агенциите за обществени поръчки и държавна финансова инспекция за нередности в двата търга.

В двете поръчки общината е определила невъзможен срок до 5 работни дни за изготвяне на пълен технически проект, включително подробни количествени и количествено-стойностни сметки, смятат от КАБ. Нещо повече – предимство получават участниците в конкурса, предложи още по-кратък срок. Периодът за изпълнение е част от критериите за оценка на офертите и е съществен елемент от предмета на договора за обществената поръчка.

Срокът е абсурден и е крайно време тази практика да бъде прекратена, коментира арх. Борислав Игнатов, председател на КАБ. Според него е невъзможно да бъдат направени качествени проекти, ако се спазват стандартите на архитектурната професия.

"Проектът не е рисунка на коляно, той следва задължителните и времеемки стъпки на проучване, архитектурно заснемане, начертаване, оразмеряване, съобразяване със стандарти, пресмятане на количества и стойности – всичко необходимо за създаването на безопасна среда, която няма да даде дефекти още утре. Да не говорим за времето за творчество, така че сградата да бъде в хармония с мястото и хората. Подчертавам: едната поръчка е за сграда за социални услуги и това означава, че в нея ще влизат много и различни хора, включително хора със специални потребности. Втората поръчка е отново за обществено пространство, което възпитава и влияе на емоционалните състояния на хората. Срокът на двете поръчки навежда на мисълта, че или проектите вече са готови, или целта е "да се отбие номерът", за да бъдат усвоени едни пари. Или, че става дума за недопустими невежество и безхаберие. И в трите случая общественият интерес и честта на професията са ощетени", подчертава арх. Игнатов.

Спечелилите поръчката архитекти обаче са на друго мнение. Те заявиха пред Mediapool, че срокът е изпълним и са предали необходимата документация. Поръчката за изготвянето на проекта централния площад на Сливница е изпълнен за 5 дни от арх.Лилия Кадийска, а тази за обновяване на сградата за социални дейности от арх. Светослав Ризов за 3 дни.

Кметът на община Сливница Васко Стоилков от ГЕРБ, който е подписал договорите с избраните изпълнители, не беше открит за коментар. На посочения на интернет страницата на общината телефон обясниха, че той е на сесия на Общинския съвет и не може да говори, а мобилният му телефон беше изключен.

Експресни поръчки за проектиране

Двете поръчки за площада и сградата за социални услуги са пуснати в края на юни. Даден е срок от 5 работни дни за представяне на оферти. На следващия ден след отварянето им комисията е определила изпълнителите и веднага е пристъпено към подписването на договорите. Поръчките вече са изпълнени и предстои да започнат строителните дейности.

Двете поръчки се финансират със средства от Програмата за развитие на селските райони.

Първа е за изготвянето на инвестиционния проект на сградата за социални услуги, която е с разгърната застроена площ от 6000 кв.м. Това е станало на 27 юли, а на 5 юли изпълнителят вече е ясен – "Селко 7", собственост на арх. Светослав Ризов.

В търга са участвали четирима кандидати. От тях един е отстранен и са отворени ценовите предложения на трима участници. "Селко 7" печели поръчката с оферта от 31 350 лв. без ДДС и срок за изпълнение 3 работни дни. Другите кандидати дават със 150 лв. по-висока цена, а единият от тях и четири работни дни за изготвянето на проекта.

Арх. Светослав Ризов каза пред Mediapool, че срокът от три дни е напълно достатъчен за изготвянето на инвестиционния проект. Той го е спазил и отдавна е предал проекта на общината. Арх.Ризов не коментира позицията на КАБ по случая.

Втората поръчка – за изработването на инвестиционния проект на площада в Сливница - е обявена на 28 юли, а на 6 юли вече е ясен изпълнителят – "Кали" ООД на арх. Лилия Кадийска.

В търга са участвали трима кандидати, един от които е отстранен. "Кали" ООД печели поръчката с по-ниска цена – 23 800 лв. без ДДС и срок за изпълнение от 5 работни дни.

Арх. Лилия Кадийска каза пред Mediapool, че тридневният срок за изготвянето на инвестиционния проект е изпълним и е спазен. Тя отказа да каже какво предвижда нейният проект за реконструкцията на площада. Отказа и коментар по становището на КАБ, защото не била започната с него.

КАБ: Некачествените проекти за риск за живота на хората

Не така обаче смята професионалната гилдия на архитектите, членуването в която е задължително, за да могат да практикуват професията.

В сигнала до надзорните агенции юристите на КАБ посочват, че нереалният срок на поръчките е дискриминационен и ограничава свободната конкуренция, защото стеснява кръга от участници в конкурса. Това нарушава принципите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Директивата за обществени поръчки 2014/24/ЕС. В закона е записано, че възложителят няма право да ограничава конкуренцията чрез включване на условия или изисквания, "които не са съобразени с предмета, стойността, сложността, количеството или обема на обществената поръчка".

В условията на двата конкурса община Сливница изрично изисква участниците да са членове на KAБ с пълна проектантска правоспособност. Спазването на правилата обаче свършва дотук. Камарата има задължителна Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране. Условията на община Сливница противоречат на тази методика и подтикват членовете на КАБ да я нарушат, а за това те носят дисциплинарна отговорност.

"Ето как се стига до ново противоречие - архитектът, който спечели, подлежи на санкции от професионалната си колегия. Ако пък спазват правилата, членовете на КАБ не трябва да участват в конкурса. Тогава необосновано се ограничават правата им на заинтересовани лица", е посочено в позицията на КАБ.

Възложителите нямат никакво оправдание за нарушаването на регламента на архитектурната колегия за цената на труда и сроковете за изпълнение. Камарата на архитектите последователно и без никакъв компромис ще продължи да изисква да спрат порочните практики, декларира арх. Игнатов.

По думите му конфликтът е заложен в ЗОП, в който липсват ограничителни разумни срокове и логиката на законодателя се разминава с логиката на добрата практика. Така казусът с община Сливница лесно може да стане удобен прецедент за заобикаляне на правилата на висока обществена цена.

"Некачествените проекти се превръщат в лоша архитектурна среда, която поставя в риск живота и здравето на хората", предупреждава председателят на КАБ.

Улиците на община Сливница – яма до яма

Голяма част от улиците в община Сливница, в която живеят около 9000 души, са дупка до дупка и яма до яма. В това състояние е и включително и улицата, която води към главния път София – Калотина, показа проверка на Mediapool преди няколко седмици.

Половината от централния площад на селската община е превърнат в паркинг за автомобили, а близо до него се намира и пазара.

Mediapool не успя да открие на сайта на община Сливница публична информация какво предвижда реконструкцията на площада, както и дали се предвижда ремонт на улиците, които са в безобразно състояние.

Не е ясно и защо е необходимо да се оправя първо площада, а не улиците в града.

В регистъра на обществените поръчки не бяха открити такива за избор на изпълнители за строителството на двата обекта. Така остава необяснимо и защо са били заложени толкова кратки срокове за проектиране.

Снимката е от Google Earth от 2012 г., но положението не се е променило съществено

Споделяне

Още от Бизнес