Кабинета плаща с пари от МВФ застраховката на АЕЦ "Козлодуй"

Правителството ще плати с 15 млн. специални права на тираж получени от МВФ застраховката на АЕЦ "Козлодуй". Те ще покрият полицата за щети от евентуална ядрена авария.

Днес бе одобрен договорът с компаниите, влизащи в Българския национален застрахователен ядрен пул. В него членуват 11 застрахователни компании - ЗАД "Енергия", ЗПАД "Алианц България", "Застрахователна компания Орел"АД, "ДЗИ - Общо застраховане"АД, ЗД "Бул инс", "Застрахователно дружество армеец"АД, ЗК "Български имоти"АД, "Общинска застрахователна компания"АД, ЗК "Юпитер"АД, "ЗК Левски Спартак"АД и "Застрахователно дружество Евро Инс"АД.

Договорът предвижда отговорността на застрахователите по всички искове, основаващи се на ядрени вреди от всяка една ядрена авария, която е настъпила за срока на договора, да е ограничена общо до 96 млн. лв.

Агрегатният лимит на отговорност за всички искове, основаващи се на ядрени вреди, причинени от всички ядрени аварии, настъпили за срока на договора, е 192 млн. лв.

Полицата ще покрива гражданската отговорност на АЕЦ "Козлодуй" при ядрена авария на площадката на централата, както и при подобен инцидент при превоза на ядрен материал. В покрития риск влизат и разноските, свързани със събиране и обезвреждане на ядрен материал, както и спасяването на лица при ядрена авария или изтичане на радиация.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: