Кабинетът даде 31 млн. лв. за учебни помагала и транспорт за преподавателите

Кабинетът даде 31 млн. лв. за учебни помагала и транспорт за преподавателите

Допълнителни над 30 млн. лв. за закупуване на книжки и помагала за общинските детски градини и учениците от І до VІІ клас включително, както и близо 1 млн. лв. за транспротни разходи за учителите, одобри правителството на редовното си заседание в сряда.

Парите за помагала и книжки ще се предоставят по бюджетите на общините под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности, като разпределението на средствата е въз основа на броя на децата и учениците от Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) към месец февруари 2018  година.

Средствата за възстановяване на транспортните разходи или наема на педагогическите специалисти в детските градини и училищата за 2018 г. са съответно 930 835 лв. за транспорт и 17 400 лв. - за наем на преподавателите. Тези пари се отпускат по изготвена и предоставена от кметовете на общини информация. Допуска се в рамките на един и същи период на учителите могат да бъдат възстановявани извършените разходи или за транспорт, или за наем по месторабота.

Допълнителните трансфери няма да доведат до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите средства за изпълнението му са предвидени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г., посочват от правителствената пресслужба.

Споделяне

Още от България