Кабинетът даде пари за бонус стипендии на докторантите

Кабинетът даде пари за бонус стипендии на докторантите

Докторантите в университети и научните организации, които реално дават научна продукция, ще могат да получат допълнителни средства към стипендиите си. За целта правителството отпусна 1.5 млн. лева, които трябва да покрият разходите по бонус заплащането за половин година.

Парите ще са само за университети и научни организации, които действително развиват наука. Колко пари допълнително ще получи всеки докторант ще се решава по вътрешни правила, направени от университетите или БАН. По тях те трябва да атестират работата на докторантите и според резултатите от нея да определят сумата, която ще им дадат като допълнение на основната стипендия. Тя може да варира между 200 и 500 лева, които ще са в допълнение на основните стипендии от по 500 лева на месец.

Част от средствата ще се използват и за заплащане на постдокторанти - учени, които вече са придобили докторска степен. Те ще се получават до 5 години след защитата на дисертацията. Сумата може да е между 1500 и 3000 лева и може да се отпусне и на учен, който не е от България. Тази стипендия ще се получава за максимум година.

Научни програми

Правителството одобри и 11 национални научни програми, които би трябвало да действат в периода 2018 - 2022 г. За тази година по тях трябва да бъдат разпределени 22 млн. лева, а за целия период - 61 млн. лева. Програмите бяха представени преди месеци от образователното министерство. Те са направени след разговори с БАН, Селскостопанската академия, университетите и министерствата. Целта им е решение на обществено значими проблеми, по които учените в България имат капацитет да работят.

Парите няма да се получават с проекти, а са предварително заделени за няколко научни организации, които да работят в екип с други институти и университети. Водещите организации са тези с най-голям принос в съответната област. Те ще получават най-голям дял от финансирането. Парите са за заплащане на учените (до 40% от бюджета), командировъчни, разходи по изследванията. За администриране на програмите научните организации ще получат до 7% от средствата, а 1 на сто от бюджета ще са за одит.

Програмите са със срок на действие между 2 и 4. Всяка година ще им се прави оценка и ако е нужно, средствата ще се увеличават, намаляват или спират. Ефектът ще се оценява по индикатори, различни за всяка сфера.

В програмите влиза и тази за допълнителни стипендии на докторантите и постдокторантите.

Пълнене на дупки

Някои програми са доста конкретни и по-скоро изглеждат като опит средства за наука да се използват за запълването на дупки в други области. Така например с парите за изследвания ще се купува апарат за съвременно изследване на дарената за преливане кръв.

Част от средствата ще отидат и за несъществуващото все още електронно здравеопазване, както и за разработването на софтуер, който да помага на лекарите да попълват огромната медицинска документация.

Общо 4 млн. лева в рамките на три години се предвижда за програмата "Културно-историческо наследство, национална памет и прогрес на обществото". Средствата са за създаване на интерактивни карти на културно-историческото наследство, на онлайн енциклопедия. От описанието на основните дейности се вижда, че ще се прави виртуален портал, който да събира карти с исторически обекти в България, със свещените места в страната, карта с "пулсирането" на политическите граници на България от създаването ѝ до днес.

Програмата "Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита" е за фундаментални и приложни изследвания в няколко области. Едната е свързана с електрическите и водородни превозни средства. Предвижда се разработването на хибридни водородни двигатели за автомобили, както и на водородни горивни клетки за домакинствата. Ще се правят разработки за улавяне, съхраняване и оползотворяване на емисиите въглероден диоксид, както и на такива, свързани с акумулирането на енергията от възобновяеми източници.

Останалите програми са в областтта на опазването на околната среда и намаляване на риска от бедствия, на здравословните храни, животновъдството и информационните технологии.

Правителството отпусна и 14.86 млн. лева на общините за обезщетения за съкратени и освободени учители и непедагогически персонал в училищата и детските градини. Парите са по програма за оптимизация на структурата на персонала в системата на предучилищното образование. Тя замени програмата, по която се отпускаха средства на общините за изплащане на разходи при закриване на училища и детски градини.

Споделяне

Още по темата

Още от България

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?