Кабинетът дава 5 млн. лева за стратегията

За изпълнението на стратегията правителството отпусна от държавния бюджет за 2003 г. пет милиона лева, като един милион и 900 хиляди лева вече са усвоени, а останалите три милиона са в процес на усвояване, съобщи Петканов. Той уточни, че тези финансови ресурси ще бъдат използвани основно за техника - радиостанции, роботи, автомобили.

Министър Петканов заяви, че това е първата стратегия за борба с престъпността, която е придружена с конкретни мерки за гарантиране сигурността и спокойствието на гражданите, както и с мерки за реализацията ѝ - нормативно осигуряване на изпълнението ѝ, подобряване на координацията между органите, и финансово обезпечение.

Стратегията е за двегодишен период от време, като две трети от мерките е предвидено да бъдат реализирани от първото полугодие на тази година, каза Георги Петканов. Той определи стратегията като реалистична, с много конкретика и срокове, чиято реализация ще доведе до резултатно противодействие на престъпността.

Споделяне

Още от България