Кабинетът дава 732 хил. лв. за заплати на заместващите учителите

Кабинетът дава 732 хил. лв. за заплати на заместващите учителите

Правителството одобри допълнителни трансфери за 732 790 лв. по бюджетите на общини. Те са за изплащане на часовете на учители и възпитатели, които ще заместват през първия срок свои отсъстващи колеги, съобщи правителствената информационна служба в сряда.

Средствата се отпускат от бюджета на Министерството на образованието и науката  за финансиране на дейности по националната програма "На училище без отсъствия".

Това е една от 10-те национални програми за развитие на средното образование, която правителството финансира. Тя е свързана с нуждата от засилване на механизмите за отчетност, наблюдение и контрол по отношение на регистриране на отсъствията на учениците.

За реализиране на целите, свързани с осигуряване на условия за непрекъснат образователно-възпитателен процес и намаляване на отсъствията от училище, се прилагат две мерки - "Без отсъствие" и "Без свободен час".

Споделяне

Още от България