Кабинетът допълни НАТУРА-списъка с 27 зони

Кабинетът допълни НАТУРА-списъка с 27 зони

Правителството допълни списъка със зоните, които ще се включат в европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, с още 27 терена, след като те бяха одобрени на редовното заседание на Министерски съвет в четвъртък. Новите зони ще заминат веднага за Брюксел, където през март България внесе непълния си списък с местообитанията на дивата флора и фауна заради отлагане на значителна част от предвидените първоначално терени за прецизиране.

Новите 27 зони в НАТУРА-списъка са от терените, които бяха отложени още при одобрението на българската част от екомрежата от Националния съвет по биологично разнообразие през септември 2006 г. Тогава по искане на Националното управление на горите бяха извадени от мрежата 29 зони, но година по-късно съветът по биоразнообразие отказа да ореже 19 от зоните, както предлагаха от горското ведомство. Бяха одобрени 27 терена, а два - Рила буфер и Централен Балкан буфер, отново бяха отложени за следващо заседание на биосъвета, на което трябва да се разгледа другата част от отложените от НАТУРА зони, също върнати за прецизиране, но от кабинета през март 2007 г.

Общата площ на зоните от приетото в четвъртък допълнение към списък представлява 13.21 на сто от територията на страната. Така на този етап приетите от равителството защитени зони за европейската екомрежа стават 295 и покриват около 28 процента от страната, съобщи след заседанието на кабинета министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров.

Останалите зони, с които се очаква да бъде комплектован окончателният списък за НАТУРА 2000, ще бъдат обсъдени от съвета по биоразнообразие на 25 октомври, съобщи екоминистърът. Тогава ще се разгледат 44 зони, които ако бъдат одобрени от експертите, ще се внесат за гласуване в Министерски съвет до две седмици по-късно. С тях НАТУРА-мрежата в България ще се разпростре върху 35 процента от територията на страната - колкото бе първоначално предвидено преди парламентарни политически групи и бизнес лобита да се намесят и да предизвикат отлагането на част от зоните, защото се засягали интересите на собствениците на земя.

Окончателните площи на защитените НАТУРА-зони ще се определят в заповедите им за обявяване, след предоставяне от Министерството на земеделието и продоволствието и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на опис на имотите с техните площи и координатен регистър на границите на защитените зони, като в границите на защитените зони се включват цели имоти.

Първият проект на такава заповед бе издаден от Министерството на околната среда и водите в началото на септември. Работи се усилено по издаване на заповеди по защитените зони и се очаква до февруари 2008 г. този процес да приключи, допълни Чакъров.

Министърът каза, че макар сега в защитените зони да не се включват площите, дадени на концесия, след приключване на договорите за дейност и рекултивация на терена, те ще бъдат включени в НАТУРА 2000.

Споделяне

Още по темата

Още от България