Кабинетът гласува 4 млн. лв. за PR-а си през тази година

Министерският съвет прие работната програма за 2009 г. по Комуникационната стратегия на България за Европейския съюз и си гласува бюджет от 4 млн. лв. за пиар.

Програмата съдържа дейности в две основни направления - в национален и в международен план. Дейностите в международен план са насочени към "представянето на България като пълноценен партньор в ЕС и към повишаване информираността на гражданите на ЕС за българските позиции по отношение на политиките, стратегиите и инициативите на съюза".

Заложено е и "осъществяването на широки комуникационни кампании, които да бъдат реализирани съвместно с неправителствени организации, медии, местни и регионални власти".

Кабинетът отчита, че през 2008 г. е била осъществена активна комуникация с конкретни целеви групи, посветена на “особено чувствителни области“ като борбата с престъпността и корупцията, реформирането на местното самоуправление, административния капацитет и др.

Дипломатическите представителства на страната ни са осигурили участие на България в общоевропейски инициативи с голям публичен ефект, “с което се подчертава принадлежността на страната към европейското семейство", се казва още в отчета.

През миналата година по комуникационната стратегия на правителството са били изхарчени 1.3 млн. лв. от общо заделените 1.8 млн. лв.

Споделяне

Още от България