Кабинетът гласува 4 млн. лв. за PR-а си през тази година

Министерският съвет прие работната програма за 2009 г. по Комуникационната стратегия на България за Европейския съюз и си гласува бюджет от 4 млн. лв. за пиар.

Програмата съдържа дейности в две основни направления - в национален и в международен план. Дейностите в международен план са насочени към "представянето на България като пълноценен партньор в ЕС и към повишаване информираността на гражданите на ЕС за българските позиции по отношение на политиките, стратегиите и инициативите на съюза".

Заложено е и "осъществяването на широки комуникационни кампании, които да бъдат реализирани съвместно с неправителствени организации, медии, местни и регионални власти".

Кабинетът отчита, че през 2008 г. е била осъществена активна комуникация с конкретни целеви групи, посветена на “особено чувствителни области“ като борбата с престъпността и корупцията, реформирането на местното самоуправление, административния капацитет и др.

Дипломатическите представителства на страната ни са осигурили участие на България в общоевропейски инициативи с голям публичен ефект, “с което се подчертава принадлежността на страната към европейското семейство", се казва още в отчета.

През миналата година по комуникационната стратегия на правителството са били изхарчени 1.3 млн. лв. от общо заделените 1.8 млн. лв.

Споделяне
Още от България

Вярвате ли на приказката на Божков за Али Баба и подкупите към управляващите?