Кабинетът либерализира цените на цигарите от догодина

Успоредно с решението си да стартира приватизацията на четирите най-добри цигарени фабрики, правителството прие и да либерализира цените на тютюневите изделия. В момента те се определят от Министерския съвет, а от 1 януари 2005 г. цените на цигарите ще се определят от производителите и вносителите и само ще се регистрират във финансовото министерство.

Още след като дойде дълго отлаганото решение за продажбата на отделни фабрики на Булгартабак, а не на целия холдинг, експерти коментираха, че пречка пред получаването на по-добри оферти за фабриките остава държавната регулация на цените на цигарите. Тя отпада с приетата днес от правителството Наредба за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия от местно производство и от внос.

Вицепремиерът Шулева коментира, че след приватизацията на фабриките, конкуренцията между производителите на цигари ще оказва натиск надолу върху цените. Тя обаче напомни, че синхронизирането ни с европейските стандарти и политиката за повишаване на акциза върху тютюневите изделия ще продължи да оскъпява цигарите.

Приватизацията на четирите най-добри цигарени фабрики на Булгартабак - "Благоевград БТ", "Слънце Стара Загора БТ", "София БТ" и "Пловдив БТ" - стартира в понеделник, 19 юли, с публикуването на покани към инвеститорите в два чужди и два български вестника. Правителството е избрало "Файненшъл таймс", "Хералд Трибюн", "Дневник" и "Пари".

За продажба се предлагат акциите на холдинга в четирите дъщерни дружества - 85% в "Благоевград БТ" и по 75 на сто в останалите три фабрики.

Фабриките са групирани в два пула - заедно се продават "Благоевград БТ" и "Слънце Стара Загора БТ", а във втория пул се предлагат съвместно "София БТ" и "Пловдив БТ". Един и същи инвеститор няма право да купи и двата пула.

Заедно с фабриките се предлагат и произвежданите марки цигари. Дружествата от първия пул произвеждат цигарите "Виктори", "Престиж", "Мелник", "Невада", "Кънтри", "Верея" и "Шипка". Във втория пакет се включват марките "Средец", "Трезор", "Ню лайн", ММ, "Фемина" и "Арда".

Според условията към кандидат-инвеститорите, одобрени от Надзорния съвет на Булгартабак преди две седмици, в конкурса ще могат да участват само стратегически инвеститори с поне 5 години опит в производството на цигари и над 500 млн.евро нетни приходи от продажби за последната финансова година.

Самата процедура ще има предварителен етап, в който кандидатите ще се пресяват според критериите. Допуснатите ще подават оферти, след извършването на правен и финансов анализ на четирите продавани дружества.

Очакванията на надзора на Булгартабак са купувачите на двата пакета да се изберат до 30 ноември, а месец по-късно да се сключат и приватизационните договори.

Предварителен интерес към самостоятелната продажба на цигарените фабрики досега са заявили повечето от световните имена в цигарения бранш - "Филип Морис", "Б.А.Т.", "Импириъл" и други.

В четвъртък правителството прие още две наредби към закона за тютюна и тютюневите изделия, които ще подпомогнат приватизацията на фабриките, съобщи вицепремиерът Шулева.

Наредбата за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия предвижда по-стриктни механизми и критерии за издаване на разрешения. Към сега действащите цигарени фабрики изискванията обаче ще са по-либерални.

Беше приета и наредба за изискванията за етикиране, маркировка и външно оформление на тютюневите изделия и за определяне на стандарти за извършване на оценка на съответствието на съдържанието на вредни съставки в цигарите. Тя също ще влезе в сила от 2005 година и е синхронизирана с европейските норми и изисквания, посочи Шулева.

Споделяне

Още от Бизнес