Кабинетът намали тройно цената на визите за туристи от Русия, Украйна и Беларус

С решение правителството освободи от такси за български визи организираните туристически групи от Русия, Украйна и Беларус. Досега туристите от тези страни плащаха по 55 долара за виза, сега ще заплащат само такса от 20 долара за попълването на молбата - формуляр за издаване на визата. Облекчението е въведено за срок от една година - до април 2004 г.

Решението е мотивирано със значителния спад на туристите от тези три страни в България през изминалата година. Според изнесените данни, през 2002 г. е регистриран 24,06% спад на туристите от Русия, 43,81% спад на туристите от Украйна и 10% спад на туристите от Беларус.

Правителството одобри и временното премахване на на визите за краткосрочно пребиваване в България на организираните туристи от Латвия, Естония и Литва, които притежават паспорти от бившата СССР. Визите отпаднат за периода 1 май - 30 октомври т.г.

Общо 2 992 590 чужди туристи са посетили България през миналата година. По предварителни данни, приходите от международен туризъм се очаква да бъдат около 1,344 млрд. долара без тези от транспорта.

Споделяне

Още от България