Кабинетът обеща подкрепа и за двата нефтопровода от Бургас - до Вльора и до Александруполис

Министерският съвет подкрепи проектите за изграждане и експлоатация на нефтопроводите Бургас - Скопие - Вльора и Бургас - Александруполис, които се предвижда да бъдат изградени на територията на страната.

Министрите одобриха и проект на писмо до инвеститорите, в което се казва, че те ще подпомогнат компаниите, които се ангажират с проектите, при издаването на разрешителни, лицензии, съгласие и концесии.

Кабинетът упълномощи регионалният министър Валентин Церовски да води преговорите от името на държавата с потенциалните инвеститори, съобщи БТА.

На 17 април 2003 г. беше учредено акционерното дружество "Трансболкан ойл пайплайн България", което ще участва в изграждането на петролопровода Бургас- Александруполис. Учредителите са държавата в лицето на министъра на регионалното развитие, "Трансстрой ойл пайплайн" ЕООД - Бургас, "МГ Енергетика и природни ресурси" АД, "Магнум 07" ООД, "КЗУ" АД, Монолит-3, Индустриален холдинг България АД и ЛУКойл България АД.

Уставният капитал на дружеството е в размер на 3 004 000 лв., като привилегированата "златна акция" се притежава от държавата. Останалите акции - 3003 на брой, са обикновени поименни акции, разпределени по равно между останалите акционери.

Съветът на директорите е от осем члена - представители на всички акционери. За председател беше избран ЛУКойл България АД като юридическо лице. Предметът на дейност на дружеството е проучване, проектиране, строителство, изграждане и експлоатация на тръбопровод за транспортиране на нефт между Бургас и Александруполис.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: