Кабинетът одобри 108 млн. лв. за национални доплащания за фермерите

На първото си заседание след Нова година правителството одобри общата сума и схемите за национални доплащания на фермерите за земеделска площ, краве мляко и овцевъдство. Размерът на доплащанията е до 55.4 млн. евро или 108.4 млн. лв., от които 44.3 млн. евро или до 86.7 млн. лв. са от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., а до 11 млн. лв. или 21.7 млн. лв. са национално съфинансиране.

Схемите на доплащанията са предвидени в план-сметката на Държавен фонд "Земеделие". По същата схема от бюджета за тази година се предоставят още до 76.7 млн. евро или 150 млн. лв.

По схемите за краве мляко според размера на индивидуалната квота за производство на мляко на стопанствата и за овце-майки - според броя им в стопанствата, в държавния бюджет са осигурени до 31 млн. евро или до 61 млн. лв.

Средствата от тазгодишния бюджет са заложени след решение на Съвета на тройната коалиция от декември миналата година, което предвижда от заложения в бюджета допълнителен инвестиционен пакет от 400 млн. лв. за справяне със световната финансова криза за национално субсидиране на земеделските производители да бъдат предоставени 211 млн. лв. От тях 150 млн. лв. са за хектар обработваема земя, а 61 млн. лв. за краве мляко и за овце-майки.

Националните доплащания допълват директните плащания, които се предвиждат за земеделските стопани в страните от ЕС. За новите страни членки е изготвен график за изравняване на директните плащания с тези за производителите в старите членки. България може през 2009 г. да допълни директните си плащания до 65 процента от размера на директните плащания в Общността към 30 април 2004 г.

Целта на националните доплащания към директните плащания е да приближи нивото на подкрепа за българските производители с останалите държави-членки и да се повиши конкурентоспособността им.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?