Кабинетът одобри 170 мерки по мониторинговия доклад на ЕК

Правителството прие в четвъртък 170 мерки във връзка с мониторинговия доклад на Европейската комисия (ЕК) от 26 септември 2006 г. за готовността за членство на България и Румъния в ЕС, съобщиха от правителствената пресслужба.

В доклада, наред с констатацията за постигнатия от България и Румъния напредък, са отбелязани и въпросите, които изискват допълнителна работа. Те са в четири области - съдебната реформа и борбата с организираната престъпност и корупцията; земеделските фондове; безопасността на храните и авиационната безопасност.

Приетите от кабинета мерки са допълнение към плана за действие за 2006 г. за  изпълнение на ангажиментите, поети в преговорите за присъединяване към ЕС. Те са нови или предефинирани мерки, предимно от технически характер, които не се дублират с мерките от плана за действие за 2006 г.

Сред мерките за защита на земеделските фондове влизат приключване на  въздушното заснемане на 100% от територията на страната и приключване на ортофотокартата на България.

При безопасността на храните се предвижда въвеждане на отделна маркировка за прясно свинско месо и храни, които съдържат такова месо; изпълнение на програмата за надзор на вируса на класическата чума по свинете; извършване на повторна ваксинация срещу класическа чума при дивите свине; извършване на проверка на всички фуражни заводи, които произвеждат храни за преживни животни; сключване на договори за изгаряне на месокостното брашно; започване на работата по предварителната фаза за договора за изграждане на екарисаж за  преработка на животински отпадъци.

Сред мерките в политическите критерии за членство  влизат назначаване на секретари и попълване на администрацията на комисията за борба с трафика на хора; изпълнение на националната програма за противодействие и борба с трафика на хора и създаване на организация за събиране и анализ на информация във връзка с трафика на хора.

Предвижда се  да се закрият пет следствени ареста, неподходящи за ползване и неотговарящи на европейските стандарти - в Павликени, Несебър, Троян, Пирдоп и Елин Пелин; преместване в нови помещения  на следствените арести  в Ловеч и

Дупница; изготвяне на  план-график за преместване на следствения арест на Пловдив на ново място.

В частта за здравни грижи за хората с физически и умствени увреждания се предвижда подобряване на битовите условия в четири болници за лечение на хора с психически разстройства - в град Бяла, село Церова курия, в Раднево и в Карлуково и разкриване на дневен център за възрастни хора с увреждания в Добрич;

Нашата страна трябва да приеме и стратегия за приватизация на БМФ и да направи конкурс за обществена поръчка за избор на изпълнител за изграждане на информационна система за административния регистър, както и да бъдат изградени  регионалните административни съдилища.

Предвижда се окончателно заличаване на моторните превозни средства със стари регистрационни номера от регистрите на полицията и предоставяне на официална информация  на Европейската комисия за броя на регистрираните МПС и на процента незастраховани.

Мерките засягат и свободното движение на капитали. Ще бъдат предприети масови проверки за спазването на закона за авторските права и сродните им права и  предаване на информация за извършени проверки на авторските права и  образувани производства за нарушения на този  закон.

Споделяне

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?