Кабинетът одобри близо 5 млн. лв. помощ за чужди инвеститори

Кабинетът одобри близо 5 млн. лв. помощ за чужди инвеститори

Пет чужди компании, които ще реализират свои проекти в България до 2020 г., ще получат близо 5 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ, в които ще могат да възстановят частично направени от тях инвестиционни плащания. Това реши правителството на заседанието си в сряда.

Парите в размер до 4.9 млн. лв. трябва да покрият направените от чуждите инвеститори задължителни осигурителни и здравни вноски за работниците и служителите, заели новите работни места.

Проектите са на дружествата "Куинтайлс България" ЕООД, "Мелексис България" ЕООД, "Интегрейтид Микроелектроникс България" ЕООД, "АЙ БИ ЕМ България" ЕООД и "Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън" ЕООД.

Вложенията са за разширяване на дейността на техни съществуващи предприятия, основно в района на столицата, като се планира разкриването на 1260 нови работни места и извършването на инвестиции в размер на 28.3 млн. лв. Дейностите се осъществяват във високотехнологични дейности от производствения сектор и от сектора на услугите. Инвеститорите са поели ангажимент да поддържат заетостта по тези проекти за срок от най-малко три или пет години, в зависимост от категорията на предприятието.

Споделяне

Още от Бизнес

Започна кампанията за предсрочните избори. Ще променят ли нещо те?