Кабинетът одобри министерски заплати за кметовете

Премахва се възможността секретари и директори на дирекции да взимат повече от шефа

Кабинетът одобри министерски заплати за кметовете

Правителството позволи всички кметове да получават министерски заплати от 4600 лв. В момента такава възможност има само за столичния градоначалник, а за останалите определените тавани са по-ниски и зависят от броя на населението в общината.

Премахва се и възможността секретари и директори на дирекции да взимат повече от началника. Вдигат се и с 10% заплатите на всички чиновници, така както обеща финансовият министър Владислав Горанов. По предварителни разчети това ще струва над 1 млрд. лв. на бюджета за 433 хил. държавни служители, сред които са и учителите.

В сряда кабинетът одобри промени в два нормативни акта – постановлението за заплатите в бюджетните организации и дейности и в Наредбата за заплатите в държавната администрация, съобщи правителствената информационна служба.

Промените влизат в сила от 1 януари 2019 г.  През есента на тази година ще има местни избори и няма яснота дали кметовете ще се възползват от новата възможност сега или след изборите. Техните възнаграждения се определят с решение на общинския съвет.

Двата коригирани нормативни акта ще позволят още увеличаване на заплатите на областните управители, на директорите на държавни и изпълнителни агенции и на някои специфични структури.

Разрешава се също така и на шефовете на агенции да си назначават експерти за връзки с обществеността. Сега такава възможност има само за министерствата, като тези служители са част от политическия кабинет на министъра.

Целта е да бъдат премахнати дисбаланси между заплатите на служителите в държавната администрация и органите на власт – агенции и кметове, както и да се даде по-голяма децентрализация на местната власт по отношение определянето на възнагражденията, е посочено в мотивите.

Досега в някои големи агенции главните секретари и директорите на някои дирекции взимаха по-високи заплати от тези на началниците си. Такива случаи има в Агенцията по вписванията, Агенцията по заетостта и в Агенцията за социално подпомагане, показва анализът на данните, коментираха от Министерския съвет неофициално пред Mediapool. От там твърдят, че предложението за премахването на тези дисбаланси в държавната администрация е станало по предложение на новата шефка на Агенцията по вписванията.

Корекции на разликите в заплатите за еднакви длъжности

С промените се актуализира и въведената през 2012 г. скала за определяне на заплащането поради близо два пъти нарасналата минималната работна заплата в последните шест години. Това ще позволи да се коригират разликите в размера на възнагражденията на служители от една и съща администрация. В почти всяка администрация има служители с висока квалификация, опит и устойчиво високи оценки на изпълнението, които се оказват с "изоставащи заплати" спрямо чиновници на аналогични длъжности, назначени след 2012 г., е посочено в съобщението на МС. Ще се промени и неравнопоставеното положение при възнаграждението на служители, които се връщат от отпуск по майчинство.

Размерът на основната месечна заплата на кметовете и заместник-кметовете на общини и райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници ще се определят от общинския съвет. Максималният размер на заплата на тези чиновници не може да надхвърля основната месечна заплата на министър, която в момента е 4600 лв. Минималният праг, който съществува в момента, се премахва.

Решението зависи от общинарите

Така правителството дава финансова самостоятелност на местната власт и всеки общински съвет сам ще реши дали има възможност да даде високи заплати на ръководните кадри. В момента възнагражденията на кметовете реално се определят централизирано. Сега действащите разпоредби задават минимален и максимален размер на заплатата на кмета в зависимост от населението в общината или кметството. Решението за конкретната сума отново се взема от съветниците, но таваните за по-малките общини са ниски.

В момента най-висока е заплатата на столичния кмет – от 1200 лв. минимум до 3100 лв. максимум. През 2014 г. столичните съветници вдигнаха заплатата на Йорданка Фандъкова на 2900 лв., т.е. не са гласували максималната сума, предвидена в наредбата

Заплатите на кметовете на общини с над 100 000 души сега са в границите между 1000 и 2700 лв., на тези с между 50 000 и 100 000 души – от 800 лв. до 2600 лв., а тези с население от 10 000 до 50 000 души от 730 лв. до 2400 лв. и т.н.

Най-ниски са заплатите на кметовете на селата, чийто размер също зависи от броя на населението и се движи от 510 лв. до 1650 лв. В този диапазон заплата взимат 3200 селски кмета, избрани пряко от населението.

Заплатите на кметските наместници, които се назначават от общинския съвет, а не се избират, са между 510 лв. и 700 лв. в момента. Такива възнаграждения взимат около 800 кмета, показват данните на Националното сдружение на общините в България (НСОРБ). Заради ниските заплати някои селски кметове напускат и отиват на работа в чужбина, показват наблюденията на НСОРБ.

Сега всички те ще имат възможност да получават министерски заплати, стига съответната община да може да си го позволи финансово. Крайното решение остава на общинския съвет.
Очакванията са кметовете на големите и богатите морски общини да си вдигнат заплатите. Но данните на НСОРБ показват, че в момента кметове на малки общини също взимат определения в наредбата таван. Най-вероятното обяснение е, че заплатите на съветниците са процент от тази на кмета и затова имат стимул да му дадат тавана.

Заплатата на областните управители става 3700 лв.

По-високи заплати са предвидени и за областните управители. В момента таванът им е 2700 лв., а с промените се предвижда той да стане 3700 лв.

Предложението е основната месечна заплата на областните управители да е равна на 80 на сто от основната заплата на министър, а на заместник областните управители – в размер 80 на сто от основната месечна заплата на областния управител.

Антикорупционен скок на заплатите в някои ведомства

Като антикорупционна мярка значително се вдигат заплатите на началниците за ведомства с "изключително сериозните отговорности". Като такива са посочени Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове", Държавен фонд "Земеделие", Българската агенция по безопасност на храните, Агенция "Пътна инфраструктура". В момента те взимат до 2700 лв., но пък част от чиновниците получават и втора заплата по линия на техническата помощ от еврофондовете.

Сега се предлага размерът на заплатите на ръководителите им да се определя от ресорния министър по модела, възприет за Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз", Агенция "Митници" и Националната агенция за приходите. Неофициално се твърди, че началниците в тези ведомства взимат по-висока заплата от тази на финансовия министър, който се разписва срещу 4600 лв.

Така размерът на основната заплата на изпълнителните директори и заместниците им на агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските фондове", на Държавен фонд "Земеделие" и на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) ще се определя от министъра на земеделието. Възнагражденията на председателя и на членовете на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" ще се решават от министъра на регионалното развитие, а заплатата на главния държавен инспектор - от министъра на здравеопазването, гласят промените.

Държавни агенции и комисии

С промените се дава и възможност за диференцирано определяне на заплатите на органите на власт в зависимост от техните отговорности.

За председателите на държавни агенции и на държавни комисии, на изпълнителните директори на изпълнителни агенции, на директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), директорите на басейновите дирекции, директорите на дирекции на националните паркове и на ръководителите на административни структури, създадени със закон или с постановление, конкретните размери ще се одобряват от Съвета за административната реформа. Предложенията ще се правят от ресорните членове на правителството, които трябва да отчетат числеността на съответната администрация, нейния бюджет и функции.

Основната заплата на заместниците на началниците на държавни и изпълнителни агенции ще е 80 на сто от основната месечна заплата на ръководителя им.

В момента шефовете на държавни агенции взимат между 1000 и 2700 лв. месечно, а тези на изпълнителни агенции – между 700 и 2500 лв.

Занапред заплатата на членовете на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация, на председателите на постоянни комисии по области на висшето образование и на председателя на Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол ще се определя от министъра на образованието и науката.

Връзки с обществеността и в агенциите

С промените се регламентира и длъжността експерт за връзки с обществеността в кабинета на председател на държавна агенция.

В момента няма такава длъжност, а за назначаването на специалист на тази длъжност е нужно да има създаден отдел или дирекция за връзки с обществеността. Някои държавни ведомства обаче имали нужда само от един човек и се чудели как да го назначат, така че да спазят закона.

За решаването на проблема статутът на пиарите в агенциите се изравнява с този на същите специалисти в министерствата, където те са част от политическия кабинет на министъра.

Споделяне

Още от България