Кабинетът одобри новата общинска такса за депониране на смет

Кабинетът одобри новата общинска такса за депониране на смет

Правителството одобри в сряда промени в Закона за управление на отпадъците, с които се въвежда нова такса за депониране на отпадъците. Всички общини ще бъдат задължени да я плащат без значение дали сметището, в което изхвърлят боклука, е тяхна собственост.

Парите ще се превеждат в специален фонд в районните инспекции по опазване на околната среда и след това ще се предоставят отново на местната власт, но за конкретни проекти. Това заяви след заседанието на Министерския съвет зам.-министърът по опазване на околната среда Евдокия Манева.

Конкретният размер на таксата все още не е определен и ще бъде приет с наредба към закона. По думите на Манева тя ще бъде налагана на тон отпадък, ще бъде минимална и не би трябвало да доведе до поскъпването на такса "смет".

Вероятно тя ще започне да се плаща от 2011 г., тъй като в сегашните бюджетти на общините няма предвидени разходи за допълнителната такса.

"Тази мярка е дисциплинираща за общините. Целта е да бъдат поощрени усилията за намаляване на количествата депониран боклук и все по-голяма част от отпадъците да бъдат събирани разделно или сепарирани преди окончателното им депониране", заяви зам.-министърът.

По думите ѝ "няма кмет, който да иска да увеличи такса "смет" и прогнозира, че до това няма да се стигне.

Въвеждането на допълнителната такса към експлоатационните разходи, плащани от общините на операторите на депата за отпадъци, бе анонсирано от екоминистъра Нона Караджова преди месец. Тя посочи, че очакванията са по този начин кметовете да започнат да прилагат мерки за разделяне на боклука, за да се намалят количествата за съхранение в сметищата.

България е поела ангажимент пред Европейската комисия да изгради общо 56 регионални депа, които да отговарят на европейските изисквания. До този момент са построени общо 27, но шест от тях са вече изчерпани. Манева заяви, че в бюджета за 2010 година са предвидени пари за строителство на нови клетки там, където сметищата са с изчерпан обем и отговарят на европейските стандарти.

Общо 40 милиона лева има в бюджета на министерство за екопроекти през 2010 година. От тях 10 милиона лева ще отидат целево за изграждането на депа, а други 60 милиона лева са предназначени за закупуването на сепарираща техника.

Споделяне

Още по темата

Още от България