Преди дебата в парламента

Кабинетът одобри превантивни мерки срещу наводнения при топенето на снега

Кабинетът одобри превантивни мерки срещу наводнения при топенето на снега

Правителството одобри превантивни мерки за предотвратяване на риска от наводнения при предстоящото пролетно топене на снега преди дебата в парламента в четвъртък.

Те предвиждат собствениците на язовирите да създадат необходимата организация за осигуряване на свободен обем в тях и контролираното им изпускане до минимален безопасен обем.

Освен това собствениците на язовирите се задължават да предприемат незабавни мерки за осигуряване на проводимост на речните легла на разстояние до 500 м след язовирните стени.

Агенцията "Пътна инфраструктура" трябва да почисти критичните участъци около мостовите съоръжения.

Областните управители, кметовете на общини и държавното дружество "Напоителни системи" се задължават да осигурят проводимост на критични участъци по речните легла и съоръжения по поречието на реките. Те трябва да предприемат спешни действия за укрепване на защитните съоръжения, да създадат организация за наблюдение на водните нива на язовирите и при възникване на опасност от наводнение да оповестят и изведат населението от застрашените райони.

Предвидени са и мерки срещу аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водите от хвостохранилища, шламохранилища и насипища.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?