Кабинетът одобри проект за доброволни граждански отряди в помощ на полицията

Пълнолетни и неосъждани български граждани, без висящи дела и с добра репутация, ще могат да се включат в доброволните граждански отряди по места, които ще предотвратяват престъпления. Това предвижда приетият от правителството законопроект за доброволните формирования, създадени за подпомагане на органите на местното самоуправление и на МВР.

Отрядниците няма да имат право да носят оръжие и няма да могат да арестуват.

Ако засекат престъпник по време на извършване на деянието, те все пак ще имат право да го задържат за половин час, до идването на полицията. Отрядниците ще действат под ръководството на полицията или в смесени екипи с полицията.

Целта на законопроекта е да уреди възможността гражданите да бъдат привличани непосредствено и лично да участват в предотвратяването на правонарушения, особено на такива насочени срещу собствеността и обществения ред, коментира на пресконференция в Министерския съвет в четвъртък министър Георги Петканов.

По думите му, подобна практика има в редица европейски страни, като нашият проектозакон е заимстван от практиката на две германски провинции и белгийския опит. Според министъра законопроектът е особено полезен по отношение на малките населени места, в които няма постоянно и достатъчно полицейско присъствие.

Проектът предвижда доброволните формирования да бъдат създавани на териториален принцип към общините и кметствата със заповед на кмета на общината, след решение на съответния общински съвет.

Отрядниците ще извършват дейността си чрез наблюдения, разяснения, предупреждения и други подобни форми на убеждение.

Отрядниците ще трябва да "убеждават с думи нарушителите или престъпниците, вероятно по-дребните, да не вършат такива деяния, че това не е добре, че това не действа възпитателно и т.н.", разясни министър Петканов.

Отрядите ще могат да охраняват сгради и съоръжения, както и да наблюдават и осигуряват безопасността на движението, съвместно с органите на МВР. Предвижда се още те да извършват патрулно-постова дейност, самостоятелно или съвместно с полицейските органи.

Доброволците ще носят идентификационна карта и отличителен знак по образец, утвърден от директора на Национална служба "Полиция".

Пределната възраст за кандидатите е 60 години за жените и 65 за мъжете. Отрядниците няма да получават възнаграждение, участието им в отрядите няма да се зачита за трудов стаж. Те обаче ще имат право на еднократни парични възнаграждения за добре свършена работа.

Доброволците задължително ще се застраховат срещу злополука и смърт, настъпили при или по повод изпълнение на правомощията им по този закон.

Дали в дадена община да има доброволен отряд и каква да бъде неговата численост, ще определят самите общини със заповед на кмета, съгласувана с началника на регионалното звено "Полиция".

Подборът на кандидатите ще се извършва от комисия, определена от кмета. Одобрените кандидати ще преминат курс обучение в академията на МВР.

За да станете доброволец, трябва да притежавате необходимите за изпълнението на правомощията им по този закон теоретични и практически познания, както и да имате най-малко основно образование като редови членове и средно и по-високо за отговорниците.

Още от България

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?