Кабинетът опитва да затегне финансовата дисциплина в общините

Кабинетът опитва да затегне финансовата дисциплина в общините

Министерството на финансите предлага да се затегне допълнително финансовата дисциплина в общините с въвеждането на законови ограничения. Целта е местните власти да не трупат непосилно големи задължения и да изпадат във финансови затруднения.

Според промени в Закона за публичните финанси, публикувани за обсъждане, ако приходите на дадена община са по-малки от заложените в бюджета, тя няма да може да поема нови ангажименти или задължения за капиталови разходи. Същата забрана ще важи и ако разходите ѝ са прекалено високи.

Предвижда се и механизъм за ограничаване на просрочените задължения. Ако в края на годината те са повече от 5% от разходите в бюджета, през новата година местната власт не трябва да допуска повишаване на сумата.

Министерството на финансите предлага да се въведе и ограничение за отпусканите от държавния бюджет временни безлихвени заеми за общини в затруднение. Според законовите промени такава помощ ще се дава само еднократно. Въвежда се и ограничение за максималния размер на кредита - той не трябва да е по-голям от държавната изравнителна субсидия и субсидията за капиталови разходи за общината през съответната година. Освен това безлихвени държавни кредити няма да се дават в последните месеци от мандата на общинските съвет.

Въвежда се и възможност министърът на финансите да спре отпуснатия заем за община с финансови проблеми. В момента местните власти имат задължение да изготвят планове за оздравяване в такива ситуации. В измененията на закона се предлага, ако от тях няма ефект, кредитът от държавата да бъде спрян или да се изиска предсрочно.

В същото време с проекта се дава възможност на общините да използват парите от държавни субсидии, ако не са успели да ги усвоят до края на годината. Вместо да ги връщат в държавния бюджет, както в момента, те ще могат да ги харчат по същите направления и през новата година. Парите ще се възстановяват само ако и през следващата година, не бъдат изхарчени. Това няма да важи за средствата, които държавата отпуска за делегирани дейности, местни дейност и капиталови разходи.

С проекта се въвеждат и стъпки за ограничаване на разходите на държавата, когато не се спазва правилото годишният им ръст да не надвишава ръста на БВП. В такъв случай в следващите години разходите трябва да бъдат намалени.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес