Кабинетът осигурява работа на 75 000 младежи през 2014 г.

Бюрата по труда са задължени да им намерят работа до 4 месеца след регистрацията

Правителството ще осигури работа или обучение на 75 000 младежи до 25 години през следващата година. Те ще получават минималната работна заплата или 8 лв. дневно, ако учат. За целта са осигурени 124 млн. лв. Това съобщи зам.-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова.

Мерките са залегнали в Националният план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г., който беше одобрен от правителството. Той е разработен по препоръка на Съвета на Европа от април 2013 г. Целта му е се осигури на младите работно място, обучение, чиракуване или стаж в рамките на четири месеца, след като са напуснали системата на образованието или са останали без работа.

Общо 420 000 младежи ще бъдат включени в различни програми, мерки и услуги за борба с младежката безработица до 2020 г. За целта са осигурени 409 млн. лв., като една трета от тях са от бюджета, а останалите европейски средства, каза Янкова.

От тях на 154 000 ще бъде осигурена субсидирана заетост. Така в рамките на 6 до 12 месеца младежите ще получават най-малко минималната работна заплата, обеща Янкова. Други около 60 хиляди души ще бъдат наети за първи път от фирми или държавни учреждения.

Останалите ще бъдат насочени основно към услуги за преквалификация, квалификация и обучение с цел последваща заетост, каза зам.-министърът на труда Росица Янкова. По думите ѝ на тях също ще им се плаща, като дневно през следващата година те ще трябва да взимат по 8 лв. от Центровете за обучения и квалификация.

През първите две години от изпълнението му планът ще се фокусира приоритетно върху младежите до 24-годишна възраст, включително тези, които имат основно и по-ниско образование, както и отпадналите от системата. Поетапно до 2020 г. ще бъдат обхванати хората до 29 години.

Планира се безработните младежи, които не са се регистрирали в бюрата по труда да бъдат издирени за да се запишат и да им се разяснят възможностите на програмата.

На всеки регистриран безработен младежи пък ще се изготвя индивидуален план за действие в зависимост от потребностите, които имат, обясни Янкова.

За изпълнението на плана ще отговаря изградена партньорска мрежа, в която влизат министерствата на образованието, на младежта и спорта и на труда и социалната политика, както и национално представителните организации на социалните партньори, младежки организации и Националното сдружение на общините. За целта те ще сключат споразумение. Основната тежест за намирането на работа на младежите се пада на Агенцията по заетостта.

Споделяне

Още от Бизнес

Къде му е мястото на Бойко Борисов?