Кабинетът отпусна 15 млн. лв. за ромски жилища

Кабинетът отпусна 15 млн. лв. за ромски жилища

Петнадесет милиона лв. за ромски жилища осигурява правителството за следващата година. Парите се отпускат съгласно плана за действие по националната програма за подобряване жилищните условия на ромите.

За настоящата година бюджетните средства за целта са в размер на 10 млн. лв. До момента 22 населени места в България с компактно ромско население имат готови кадастрални карти и регистри. Сред тях са кв. "Столипиново" в Пловдив, Сливен, Димитровград и др.

В 59 от 60 общини с над 10 процента ромско население са разработени и приети общински планове за развитие с конкретни мерки за живеещите. В МРРБ досега са постъпили около 80 искания от 41 общини за финансиране на проекти за техническа инфраструктура в квартали с ромско население. Общата им стойност достига 18.5 млн.лв. Реализирането на националната програма за подобряване жилищните условия на ромите се очаква да се отрази върху над 400 000 души в страната.

Споделяне

Още от България