Кабинетът отпусна 35 млн. лева за завършване на транспортни проекти

Кабинетът отпусна 35 млн. лева за завършване на транспортни проекти

Правителството отпусна 35 млн. лв. за завършване железопътни проекти, финансирани със средства от оперативна програма "Транспорт" 2007 – 2013 г.

Средствата се предоставят целево на Национална компания "Железопътна инфраструктура", съобщи правителствената информационна служба.

С допълнителните средства ще бъдат приключени проектите за реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград (фаза 2), за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци по линията Пловдив - Бургас, за модернизация на участъка Септември - Пловдив, за техническа помощ по трансевропейската транспортна мрежа, за изграждането на интермодален терминал в Пловдив и за развитието на възел София.

Допълнително правителството отпусна други 19.2 млн. лв. по бюджета на Министерството на транспорта за националното съфинансиране на проекти по механизма "Свързана Европа" за периода 2015 - 2017 г. По този начин се спазват ангажиментите на българската страна за осигуряване на съфинансиране в размер на 15% от общата стойност на проектите.

Средствата ще бъдат разпределени между четири големи инфраструктурни проекта на Национална компания "Железопътна инфраструктура", два проекта на Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" и един на държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура".

Общата стойност на транспортните проекти, които ще се финансират от механизма "Свързана Европа" за периода 2014 - 2020 г. е 794 млн. лева. Те са свързани с развитието на железопътния транспорт и вътрешните водни пътища по основната мрежа на Европейския съюз.

Споделяне

Още от Бизнес