Кабинетът отпусна 35 млн. лева за завършване на транспортни проекти

Правителството отпусна 35 млн. лв. за завършване железопътни проекти, финансирани със средства от оперативна програма "Транспорт" 2007 – 2013 г.

Средствата се предоставят целево на Национална компания "Железопътна инфраструктура", съобщи правителствената информационна служба.

С допълнителните средства ще бъдат приключени проектите за реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград (фаза 2), за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци по линията Пловдив - Бургас, за модернизация на участъка Септември - Пловдив, за техническа помощ по трансевропейската транспортна мрежа, за изграждането на интермодален терминал в Пловдив и за развитието на възел София.

Допълнително правителството отпусна други 19.2 млн. лв. по бюджета на Министерството на транспорта за националното съфинансиране на проекти по механизма "Свързана Европа" за периода 2015 - 2017 г. По този начин се спазват ангажиментите на българската страна за осигуряване на съфинансиране в размер на 15% от общата стойност на проектите.

Средствата ще бъдат разпределени между четири големи инфраструктурни проекта на Национална компания "Железопътна инфраструктура", два проекта на Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" и един на държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура".

Общата стойност на транспортните проекти, които ще се финансират от механизма "Свързана Европа" за периода 2014 - 2020 г. е 794 млн. лева. Те са свързани с развитието на железопътния транспорт и вътрешните водни пътища по основната мрежа на Европейския съюз.

Още от Бизнес