Кабинетът отпусна близо 38 млн. лева за образование и наука

Кабинетът отпусна близо 38 млн. лева за образование и наука

Допълнителни 13.8 млн. лева за наука по бюджета на образователното министерство и още 23.9 млн. лева за училищно образование по бюджетите на общините отпусна в сряда правителството.

Най-голяма е сумата за осигуряването на средства за училища и детски градини за работа с деца от уязвими групи. За това на общините бяха дадени над 22.5 млн. лева. "С тях се осигурява финансов ресурс за реализиране на по-ефективни мерки за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на риска от отпадане от системата на предучилищното и училищното образование", пише в правителственото прессъобщение.

Други 1.366 млн. лева се предоставят на центрове за подкрепа за личностно развитие. С тях ще бъдат подпомогнати дейности за кариерно ориентиране на учениците чрез стимулиране развитието на личностните им качества и придобиване на социални компетентности.

Пари за наука

Кабинетът даде и допълнителни 13.8 млн. лева по бюджета на Министерството на образованието и науката. От тях 5.8 млн. лева са за осигуряване на достъп на учените в страната до международни научни бази данни - Science Direct, Scopus, SciVal и Elsevier.

Ангажиментът за плащането на абонамента за достъп до базите данни беше поет от правителството в началото на годината, след като Софийският университет заплаши с протести. Те бяха провокирани от спорно решение на кабинета да отнеме сграда, която преди години беше предоставена на висшето училище за обучение на студентите по медицина. Сред исканията на СУ освен осигуряването на друга сграда беше и плащането на абонамента за достъп до научните бази данни.

Останалите 8 млн. лева ще бъдат изразходвани за конкурси за научни проекти, финансирани от Фонд "Научни изследвания".

Отпадането на задочното "Право" се отлага

Министрите решиха още да отложат за пореден път предвиденото още по време на служебния кабинет на Огнян Герджиков отпадане на задочното обучение в специалност "Право". Според последното решение на кабинета това трябва да стане от учебната 2019 - 2020 г.

Причина за поредното отлагане била "протичащият в момента процес на преструктуриране на учебния процес във всички юридически факултети". "Новият срок ще даде достатъчно време висшите училища да се подготвят и при необходимост да променят учебните си програми, за да са в съответствие с новите изисквания", съобщиха от правителствената пресслужба.

Според предишната редакция на наредбата за изискванията за обучение по "Право" задочното обучение трябваше да отпадне от следващата учебна година. В първоначалния вариант на постановлението за приема на първокурсници в университетите беше предвидено само редовно обучение за бъдещите юристи. Предполага се обаче, че сега нулевият прием за задочно ще бъде коригиран.

Възможно е решението за отпадане на задочното обучение въобще да не влезе в сила, тъй като Комисията за защита от дискриминация постанови, че въвеждането само на редовна форма е дискриминация. Поради това ще се прави и работна група от Министерството на правосъдието, която да прегледа нормативната уредба в сферата на обучението по "Право".

Споделяне

Още по темата

Още от България

Нужно ли е писмено споразумение за новото правителство?