Кабинетът отпусна над 26.7 млн. лв. за щети от бедствия

Кабинетът отпусна над 26.7 млн. лв. за щети от бедствия

Правителството отпусна над 26.7 млн. лв. от резерва в държавния бюджет, заложен за непредвидени и неотложни разходи за предотвратяване, за преодоляване на последиците от бедствия.

Средствата ще бъдат преведени по бюджетите на министерства, ведомства и общини. Те са за възстановяване на сгради и инфраструктурни обекти, както и за оказване на помощ на хора, чиито жилища са пострадали.

Сред обектите, които ще бъдат финансирани през бюджетите на общините, са аварийно конструктивно укрепване на храма "Св. Св. Кирил и Методий" в Бургас (1 815 069 лв.), разплащането на разходи за укрепване на бреговете и дигите на река Туфча в района на село. Брезница, община Гоце Делчев (14 029 лв.), авариен ремонт на мост в село Садово, община Аврен (126 330 лв.), възстановяване на пътна връзка за квартал в село Дедина, община Златарица (98 550 лв.).

Средства се отпускат и за аварийно укрепване на мост на изхода на село Три кладенци, община Враца (73 246 лв.), разплащане на разходи за спасителни и неотложни работи за осигуряване на проходимост на различни маршрути в община Тервел (3580 лв.), възстановяване на мост над река Пещерска в община Кирково (141 525 лв.), изграждане на водосток и подпорни стени на дере в община Рила (236 861 лв.), помощ за жилища на пострадали хора в община Троян (108 227 лв.) и други.

Проектите и финансирането за тях са одобрени на заседание на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, проведено на 17 април.

Споделяне

Още от България