Кабинетът пише до октомври нова Стратегия за сигурност

Проект на Стратегия за сигурност на Република България трябва да бъде изготвен до края на октомври, реши Междуведомствения съвет за интегриране в НАТО на заседание, председателствано от вицепремиера Пламен Панайотов.

Консултативният съвет по национална сигурност при президента напомни в становището си в петък, че е необходимо да се започне работа по приемането на нови Стратегия за национална сигурност и Военна доктрина. КСНС препоръча на правителството и Народното събрание да разработят и нова Концепция за участие на Република България във военни мисии в чужбина.

В създадената работна група са включени представители на Министерския съвет, на министерствата на външните работи, отбраната, вътрешните работи, икономиката, правосъдието, на Генералния щаб на Българската армия, Националната разузнавателна служба, държавна агенция "Гражданска защита", представители на президентската администрация, както и експертни сътрудници на парламентарната Комисия по външна политика, отбрана и сигурност и на Kомисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

В работата на групата ще бъдат привличани експерти и от други министерства и ведомства, както и представители на неправителствени организации, академични институции и независими експерти, съобщиха от Министерски съвет.

Подготвеният проект на Стратегия за сигурност на Република България ще бъде обсъден на заседанието на Междуведомствения съвет за интегриране в НАТО през ноември 2004 г.

В понеделник съветът е решил също до края на септември 2004 г. да бъде изготвена Програма за обучение на държавните служители за работа по линия на НАТО. За целта ще бъдат организирани специални курсове в Дипломатическия институт на Министерството на външните работи и във Военната академия "Георги С. Раковски".

Още от България

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: