Кабинетът побърза да замрази цените на лекарства без рецепта за година

Кабинетът побърза да замрази цените на лекарства без рецепта за година

Регистрираните към момента цени на лекарствата без рецепта няма да могат да се увеличават с повече от статистически отчетената инфлация за период от една година, реши кабинетът на заседанието си в сряда като прие промени в наредба на здравното министерство. Промяната беше приета експресно, въпреки че през миналата седмица ресорният заместник-министър Лидия Нейчева съобщи, че срокът за обществено обсъждане на проектонаредбата ще бъде удължен до постигането на пълен консенсус по спорните въпроси.

По време на обсъждането на наредбата в обществения съвет към здравното министерство стана ясно, че някои лекарства, които се отпускат без рецепта, са поскъпнали между 100% и 300% в последната година и това е причината за налагането на антикризисната мярка.

В бранша намесата на държавата в свободния пазар на лекарства обаче се приема като безсмислена мярка и експерти дори предричат, че в крайна сметка тя ще доведе до оскъпяване на медикаментите за крайните потребители.

Причината е, че административната мярка може да накара фармацевтичните фирми да се откажат от отстъпките и промоциите, които до момента са правили, и това да се отрази на крайните цени, възможно е и изтегляне на медикаменти от пазара. Освен това експерти прогнозират, че след изтичането на едногодишния период, цените ще скочат автоматично.

Всички започнати и недовършени към влизането в сила на наредбата процедури ще бъдат довършени по реда на наредбата. Ако в 14-дневен срок фирмите не подадат документи за продължаване на процедурите по новия ред, те ще бъдат прекратени.

С наредбата се въвежда изискване в позитивния лекарствен списък да се включват генерични лекарства, чиято цена е не по-висока от 80% от цената на оригиналния лекарствен продукт, когато той е единствен.

Според изискванията на наредбата два пъти месечно – на 2-ро и 16-то число, ще се актуализират позитивният лекарствен списък, регистърът на пределните цени и регистърът на максималните продажни цени на лекарствените продукти без лекарско предписание.

С наредбата Гърция става една от 17-те държави, с които България сравнява цените на лекарствата. Тъй като в Гърция обаче често се допускат грешки в ценовия бюлетин на медикаментите, е предвидена опция при установяване на грешка тази цена да не се взима предвид за период от една година.

За целта грешката трябва да бъде установена с декларация от притежателя на разрешението за употреба.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес