Кабинетът предлага фондациите да се регистрират при опростен режим

Правителството предложи да се облекчи процедурата за регистрация на организациите с нестопанска цел, като одобри на заседанието си в четвъртък промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Това съобщи правителствената информационна служба.

При вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност към Министерството на правосъдието ще се изискват копие от съдебните решения по регистрация, заверено от заявителя (вместо препис), и удостоверение за актуално състояние по регистрация, издадено от съда по регистрация.

Към заявлението ще може да се прилага копие от заверен екземпляр на декларацията за данъчна регистрация, когато не е издадено удостоверение за данъчна регистрация.

Според одобрените от кабинета промени, отпада и прилагането на списък на лицата от състава на управителните органи, тъй като тези данни ще се съдържат в образеца на заявлението за вписване, утвърден от министъра на правосъдието.

Споделяне

Още от България

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?