Кабинетът прие критериите, по които НЗОК ще отсява кои болници да финансира

Кабинетът прие критериите, по които НЗОК ще отсява кои болници да финансира

Министерският съвет прие Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса ще сключва договори, съобщават от правителствената пресслужба.

С нея се регламентират условията и критериите за обективна оценка при избора на лечебни заведения, с които районните здравноосигурителни каси сключват договори в областите, в които броят на леглата за болнично лечение надвишава конкретните потребности от брой легла по видове, определени с Националната здравна карта.

"Досегашната липса на ясни критерии за оценка и избор на договорни партньори не предоставяше основание за отказ от страна на НЗОК да сключва договори с някои болници. Това доведе до разпределяне на ограничения финансов ресурс за болнична помощ, въпреки неговото ежегодно нарастване, между все повече лечебни заведения, без да се гарантира необходимото ниво на качество в медицинското обслужване", заявяват от правителствената пресслужба.

Критериите дават преимущество на тези болници, които осигуряват 24-часови дежурства, имат спешни отделения, осигуряват комплексно лечение, т.е. поддържат по-голям брой клиники и отделения в различни специалности, правят повече и по-сложни манипулации, през тях преминават повече пациенти, в това число през почивните дни, имат собствена аптека, лаборатория и др. Наличието на детски отделения също дава преимущество при оценяването на болниците. Наред с това бонус точки ще дава и оценката на пациентите и тяхната удовлетвореност.

Според публикувания наскоро за обществено обсъждане проект на нова здравна карта близо 6 000 са излишните болнични легла за активно лечение в страната.

Според новия вариант на картата за удовлетворяване потребностите на населението са необходими 32 913 легла за активно лечение, докато в момента у нас са разкрити 38 803 или с 5890 легла над нужното. Направен анализ на здравното министерство дори показвал, че през 2017 г. за осъществяване на медицинските дейности в 28-те административни области са били необходими общо 24 723 легла. Тоест, в окончателния вариант на картата са предвидени над 8000 легла за активно лечение повече, за които НЗОК ще сключва договори с болниците.

В момента у нас функционират над 340 болници, а броят им продължава да расте. Постоянно се разкриват нови лечебни заведения, главно в атрактивните, добре платени от НЗОК специалности като онкология, кардиология и ортопедията, която е примамлива с високата цена на медицинските изделия, които се плащат предимно от пациентите.

Новите структури се разкриват главно в големите градове, където така или иначе има насищане с болници, като най-много излишни лечебни заведения има в София, Пловдив и Пазарджик.

Дори няколко новоразкрити легла в ново отделение на съществуваща болница вдигат сериозно разходите на здравната каса, тъй като средният разход за едно болнично легло за активно лечение годишно е 32 000 лева.

Споделяне

Още по темата

Още от България

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?