Кабинетът прие методиките за плащане на медицинската дейност

Кабинетът прие методиките за плащане на медицинската дейност

Правителството одобри в сряда методиките за остойностяване и заплащане на медицинските дейности.

За първи път се въвежда възможност на болниците да бъде платено, дори да не са изпълнили докрай лечението, ако пациентът сам и по свое желание напусне лечебното заведение. "Пациентът има право да откаже по всяко време оказваната му медицинска помощ, поради което напускането на лечебното заведение преди изтичане на минималните срокове за хоспитализация, не следва да води до липса на финансиране на лечебното заведение от страна на НЗОК", се посочва в мотивите.

Заплащането на медицинските дейности в тези случаи ще се извършва след проверка от страна на здравната каса.

Предвижда се в случаи на необходимост от спешна диагностика и лечение бюджетите на болниците да бъдат увеличавани. Допусната е и възможност за плащане по изключение при превишаване на бюджетите при особено тежки или сложни случаи по медицински показатели, както и случаи, свързани с форсмажорни обстоятелства. Това ще е допустимо с решение на Надзорния съвет на НЗОК и при наличие на бюджетни средства.

Споделяне

Още от България