Кабинетът прие обновената концепция за преструктуриране на болниците

Правителството прие в сряда актуализирания вариант на концепцията за преструктуриране на болниците. В документа е разписано кои болници ще получат еврофинансиране за преструктурирането си.

Концепцията предвижда създаване на центрове за диагностика и лечение на онкозаболявания на няколко нива. На най-високото ниво са центровете за лечение на онкологични заболявания с национално значение. При тях ще се инвестира в иновативни технологии за ранна диагностика и лечение на онкологично болни като се купи високотехнологично медицинско оборудване в три болници. На второто ниво са областните болници, където ще се инвестира в иновационни технологии и оборудване за ранна диагностика на онкологични заболявания. На третото ниво са досегашните онкодиспансери и някои общински болници, които ще бъдат преструктурирани в комплексни онкологични центрове. За тях също ще бъде купено ново оборудване.

Големите общински болници, които обслужват над 40 000 души население, също ще получат пари за ремонт и преустройство, при условие, че отговарят на определени критерии. Общинската болница трябва да е на разстояние над 30 км. от областна болница или достъпът до по-голямото лечебно заведение да е труден. Изисква се освен това тя да има над 80 болнични легла с използваемост поне 75%.

В документа е залегнало и финансиране, за да се преструктурират някои болници за активно лечение в болници за долекуване. За тях ще се купи апаратура, която да осигури необходимата диагностика за населението на ниво извънболнична помощ и при нужда болните ще се транспортират до болница за активно лечение.

За целта болниците трябва да работят по най-малко 5 клинични пътеки с НЗОК в последните две години и да са заявили желание за преструктуриране.

С концепцията здравното министерство си поставя три приоритета - ранно откриване на онкологичните заболявания, създаване на по-добри възможности за ефективно лечение със съвременни технологии на всички нива в системата и по-рационално разпределение на разходите за здравеопазване.

Споделяне

Още по темата

Още от България