Кабинетът прие план за задачите по българското председателство на ЕС

Кабинетът прие план за задачите по българското председателство на ЕС

Правителството одобри Комуникационен план на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. Той определя общата рамка на задачите и дейностите, необходими за информационното обезпечаване през 2017 и 2018 г. на подготовката и провеждането на шестмесечното ротационно председателство на Съвета на ЕС, което България ще поеме в периода януари – юни 2018 г.

Основната цел, заложена в Комуникационния план, е повишаване информираността на българските и останалите европейски граждани за приоритетите в работната програма на Триото председателства – Естония, България и Австрия, в периода юли 2017 г. – декември 2018 г. Акцент е поставен върху приоритетите и приноса на Българското председателство за изпълнение на стратегическия дневен ред на Европейския съюз.

С оглед на необходимостта дейностите по изпълнение на Плана адекватно да отразяват спецификите на комуникационната среда в България и зад граница, в него е заложена нужната диверсификация на целите и посланията, както и на целевите групи, комуникационни канали и инструменти. В този контекст са обособени две измерения – вътрешно (национално) и външно (международно).

Изпълнението на Плана по вътрешното измерение ще се осъществява от Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г., докато Министерството на външните работи ще осъществява координация и ще изпълнява дейностите от Плана по външното измерение.

Изпълнението на Плана ще се осъществява в рамките на предвидените средства за подготовката и провеждането на Българското председателство.

Споделяне

Още по темата

Още от България