Кабинетът прие процедура за продажбата на земи от държавния фонд срещу компенсаторки

Правителството прие постановление, в което е предвидена процедура за търгове за продажба на земи от държавния поземлен фонд срещу поименни компенсационни бонове. След приключване на тръжните процедури на общинско, областно и национално ниво ще се предприемат повторни национални търгове, на които да се предлагат земеделски земи от Държавния поземлен фонд.

От правителствената информационна служба съобщиха, че целта е да се разширят възможностите на всички притежатели на поименни компенсационни бонове да придобият земеделски земи. Промяната позволява да се улесни използването на свободните поименни компенсационни бонове, чиято стойност към момента възлиза на около 516 млн.лева.

Със същото постановление се удължава до 26 октомври 2005 г. срокът за придобиване на собственост върху прилежащите земи към сгради от бившите стопански дворове на закритите ТКЗС при преференциални условия - без да се плаща за ползването на държавните земи от собствениците на сградите.

Според документа, в същия срок сделките за продажба или замяна на площите частна държавна собственост в дворовете на бившите ТКЗС-та ще се сключват от министъра на земеделието и горите. След 26 октомври 2005 г. разпореждането с такива земи ще е от компетентността на областните управители.

Още от Бизнес