Кабинетът прие ревизираните здравни пакети

Кабинетът прие ревизираните здравни пакети

Министерският съвет одобри в сряда промени в Закона за здравното осигуряване, с които се регламентира обособяването в основен и допълнителен пакет на медицинската помощ, гарантирана от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

Текстът от Закона за здравното осигуряване за разделянето на медицинските услуги в два пакета – основен и допълнителен, беше отменен от Конституционния съд в началото на март заради нормативна неяснота. Наложи се здравното министерство да регламентира критериите, по които заболяванията ще попадат в основния или допълнителния пакет в закона, а не в наредба.

Приетият от кабинета вариант въвежда критериите, по които ще се извършва разделянето, а именно – дали е необходимо медицинските дейности да се осъществяват незабавно или да се планират за изпълнение. Отправна точка ще бъдат стадият, развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и състояние. От значение ще бъде осигуряването на здравна закрила на рискови групи като бременни и родилки, лица със заболявания и състояния, които могат да доведат до смърт или тежки необратими функционални увреждания на жизненозначими органи и системи.

В основния пакет ще попаднат дейностите, които следва да се извършват без отлагане във времето. В допълнителния пакет ще се включва лечение на диагностицирани заболявания или състояния, които не водят до непосредствена заплаха за живота или трайно увреждане на здравето и при които медицинските дейности могат да бъдат планирани във времето без опасност от влошаване на състоянието и степента или стадия на развитие на болестта.

Основният и допълнителният пакет ще влязат в сила от 1 януари 2017 година. 

Със законопроекта се предлага и промяна в Закона за здравето, свързана с дейността на здравните кабинети. Създава се възможност в здравните кабинети в детските градини, училищата, домовете за деца, социалните учебно-професионални центрове и приюти за деца да се извършват дейности, свързани с подпомагане процеса на наблюдение и лечение на деца с хронични заболявания.

Споделяне

Още от България

В каква роля си представяте Слави Трифонов след изборите?