Кабинетът прие свалянето на банковите такси за плащания

Кабинетът прие свалянето на банковите такси за плащания

Някои от банковите такси за плащания вероятно ще намалеят от 18 септември 2016 г., след като правителството одобри в сряда промените в Закона за платежните услуги и платежните системи. Те въвеждат нова евродиректива от 2014 г., според която достъпът до банкова сметка е право на потребителя и той трябва да може да се възползва от него, дори да е беден.

От 18 септември 2016 г. банките трябва да започнат да предлагат т. нар. "платежни сметки за основни операции". Услугите по тях трябва да са или безплатни, или да се предлагат срещу "приемливи такси", които са съобразени с нивото на доходите в страната. Задължително е въпросните такси да са по-ниски както от таксите за същите услуги, които съответната банка извършва по платежни сметки за "неосновни" операции, така и от средния размер на таксите за "неосновни" операции за цялата банковата система. Този среден размер ще се обявява веднъж годишно от БНБ.

Промените предвиждат още БНБ да създаде интернет портал, чрез който потребителите ще могат да сравняват таксите по платежни сметки в различните банки и другите платежни институции.

Приети са и измененията в Закона за кредитните институции, според които БНБ вече ще може да уволнява изпълнителните директори и друг висш ръководен персонал на търговските банки. Това се прави по препоръка на Международния валутен фонд и Световната банка.

Отпадат глобите за разпространяване на информация, която "уронва доброто име и доверието в банките", предвижда още проектозаконът. БНБ занапред няма да може да налага подобни санкции.

Предстои разглеждането на законопроекта в Народното събрание.

Споделяне

Още от Бизнес