Кабинетът редактира спешните си мерки за новия лифт в Банско

Всякакви други инвестиционни намерения в "Пирин" няма да се одобряват до приемането на нов план за парка

Кабинетът редактира спешните си мерки за новия лифт в Банско

Правителството е решило да редактира второто си решение по казуса с втория кабинков лифт в Банско, взето на 28 декември 2017 г. заедно с промяната на плана за управление на парк "Пирин", позволяващо ски строежи в буферната му зона. Това става ясно от изпратен от електронната поща на Министерския съвет до екокоалицията "За да остане природа в България" проект за промяна на решение 823, което е за предприемане на спешни мерки по реда на екозаконодателството при наличие на инвестиционно намерение за строеж на нова кабинкова линия в Банско.

В изпратения документ, без обяснения, мотиви и информация защо е изпратен, се допълва, че решението е и за налагане на забрана за одобряване и съгласуване на строителство в границите на зоната за туризъм и зоната на сградите и съоръженията в парка.

Записано е още, че се възлагана екоминистъра при наличие на инвестиционен интерес за изграждане на нова туристическа кабинкова линия в Ски зона "Банско" и на включените в нейната цялостна система подсистеми и инфраструктура да предприеме спешни действия за съгласуване по реда на екологичното законодателство на всички необходими устройствени планове и инвестиционни предложения.

Допълнена е и точка, според която "до влизане в сила на нов план за управление на Национален парк "Пирин“ министърът на околната среда и водите да не одобрява и да не дава съгласие за извършване на каквото и да е строителство в границите на зона ІІІ – Зона за туризъм и в затворената от външните ѝ граници зона ІV – Зона на сгради и съоръжения съгласно Плана за управление на Национален парк „Пирин“, с изключение на строителство на обектите по т. 1" (тоест кабинковия лифт и съпътстващата го инфраструктура като тоалетни, чайни и др. заведения).

Явно редакцията и допълването на приетото на 28 декември 2017 г. решение 823, което все още не е публикувано в Държавен вестник, цели легитимиране на заявленията на Бойко Борисов пред партията на Зелените в Европарламента, а по-късно и в София, че в парка ще се строи само лифт, дори тоалетна не може, макар сега да става ясно, че все пак тоалетни трябва да има.

От "За да остане природа в България" коментират по повод изпратеното им проекторешение, че то "не може да реши проблемите от нарушаването на българските закони и европейските директиви, не само защото не е обвързано с отмяна на решение 821 (за промяната на плана на парка – б.ред.), но и защото в него съществуват термини без ясни определения и значение като "включените в нейната цялостна система подсистеми и инфраструктура" или "и в затворената от външните ѝ граници зона ІV – Зона на сгради и съоръжения".

Екоорганизацията допълва, че би могла да участва в диалог за намиране на законосъобразно решение, както и за спиране на разделението сред българските граждани, породено от решението на Министерски съвет, само ако той е публичен.

Природозащитниците припомнят, че досега са изпратени редица сигнали до различни институции по казуса. Сред тях са сигнали до Европейската служба ОЛАФ за евентуален конфликт на интереси във връзка с изказвания на комисаря по регионално развитие Корина Крецу, че подкрепя развитието на Банско, и до ЮНЕСКО за неспазване на решенията му за Пирин. Внесен е и сигнал до Главна дирекция "Околна среда" на Европейската комисия за хоризонтален проблем с практиката за екологични оценки на плановете за управление на националните и природните паркове в България. Министерският съвет е получил писмо с исканията на протестиращите почти месец екозащитници.

Досега повече от 20 български града и над 10 в чужбина от 3 континента се включиха в започналите още на 28 декември протести срещу решението на правителството за промяна на плана за управление на парк "Пирин". Следващите демонстрации са насрочени за 25 януари, но ден по-рано от екокоалицията ще внесе символично още веднъж в Министерския съвет исканията си за Банско. Те са за отмяна на решението за отварянето на Пирин за застрояване, за оставка на екоминистъра Нено Димов и разкриване на реалния собственик на ски зона Банско.

"За да остане природа в България" допълва, че премиерът и кабинетът са информирани как взетото от тях решение 821 от 28 декември за промяната на плана за управление на "Пирин" нарушава европейските директиви и българските закони и посочва, че "всяко тяхно действие и бездействие и публично разпространение на невярна информация остава тяхна лична гражданска отговорност и хвърля сянка върху авторитета на институцията" Министерски съвет.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес