Кабинетът реорганизира резерва заради злоупотребите със зърно

Държавният резерв ще се отдели от военновременните запаси, а външни съхранители на стоките в резерва ще се допускат само при липса на собствени бази и ще се избират чрез конкурс.

Това е предвидено в проекта за промени в закона за държавния резерв и военновременните запаси, който правителството ще обсъди в четвъртък.

Говорителят на кабинета Димитър Цонев съобщи в понеделник, че според проекта външни съхранители на стоки от резерва ще се допускат само ако няма достатъчно бази на агенция "Държавен резерв". Външните складове ще се избират чрез конкурс, по закона за обществените поръчки.

Според предложените промени, в складовете на външните съхранители трябва физически да се отделят държавните резерви от военновременните запаси, както и от другите съхранявани стоки. По този начин ще се създадат условия за точно отчитане на наличните количества.

По думите на Цонев, до този момент държавната агенция сама е определяла критериите, на които трябва да отговарят фирмите - външни съхранители. Сега със закона ще бъдат въведени минимални изисквания към фирмите, задължителни за спазване - възможности да съхраняват отделно стоки от резерва и стоки от военновременните запаси, наличие на инфраструктура за бърза обработка на резервите, най-изгодна стойност на услугата по складиране, съхранение и опазване на стоките, осигуряване на необходимите технологични изисквания за съхранение.

Целта на промените е да се повиши ефективността на контрола, каза Цонев. Той допълни, че с тях се изпълняват препоръките на временната парламентарна комисия, която повече от половин година разследва злоупотребите със зърно от резерва.

В края на юни т.г., след цял ден дебати парламентът прие доклада на комисията, установила безспорната липса на 50 000 т зърно от държавния резерв. Според петима депутати от опозицията, подписали доклада с особено мнение, липсват още 73 000 т, за които има несъответствие по документи и липсва обяснение от агенцията.

При проверката се установи, че резервът съхранява в собствени бази едва 10% от житото, макар че има капацитет за цялото количество и по норматив е длъжен да съхранява поне 60 на сто от пшеницата. Останалите 90% са в частни складове под наем, в някои от които са ставали злоупотребите. Част от държавните складове, избрани за държавното жито, дори не са били лицензирани.

Отделно, депутати от БЗНС - Народен съюз предоставиха информация за връзките между ДПС и фирмите, извършвали измами с държавното зърно. Настояванията на дясната опозиция имената на некоректните фирми и схемите за източването на резерва също да влязат в парламентарния доклад обаче бяха отхвърлени с гласовете на ДПС, НДСВ и БСП.

В доклада, който бе предаден на главния прокурор, директно бе записано, че агенция "Държавен резерв" създава предпоставки за липси на зърно, като използва за съхранение голям брой случайни зърнобази. Един от изводите бе и за формален и неефективен контрол от страна на държавната структура, който създава условия за злоупотреби. В доклада бе записано още и че отчетността на агенцията не е ефективна, като количеството зърно в отделните складове не се измерва обемно, а се ползват декларации на материалноотговорните лица.

Още от Бизнес

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?