Кабинетът ще прави група срещу спекулативни цени

Кабинетът ще прави група срещу спекулативни цени

Предложение за сформиране на междуведомствена група, която да следи  за спекулативно повишаване на цените, внася министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров за одобрение в Министерски съвет идната седмица. Това съобщи самият той в четвъртък по време на организираната от КНСБ конференция “България в ЕС - предизвикателства и решения”.

В групата ще участват и представители на синдикатите и тя ще извършва проверки  дали не поскъпват спекулативно различни стоки, каквато тенденция се забелязва още от края на миналата година и се затвърждава след присъединяването на България към Евросъюза от началото на януари.

Не стана ясно обаче какви ще са правомощията ѝ в случай на констатирани нереално високи цени на някои продукти, при положение, че  в условията на пазарна икономика няма механизъм за регулиране на цените.

Пред синдикалния форум Овчаров посочи още, че българската икономика през 2006 година е постигнала рекорд в своето развитие. Привлечени са над 3,2 млрд. евро инвестиции за деветмесечието, а страната ни е на 49-то място по ефективност на бизнеса. България е и втората най-добра дестинация в света за инвестиции в електроенергийния и топлоенергийния сектор, за газовия и водния сектор. През 2006 г. икономическият растеж на България бележи 6,7 на сто реален ръст на БВП.

През третото тримесечие на миналата година страната ни е икономически лидер в Централна и Източна Европа, каза Овчаров. Като много добър показател той определи тенденцията на по-голям износ в сравнение с вноса. Пред последните години темпът на увеличение на импорта изпреварваше експорта и дупката в отрицателното търговско салдо растеше  и за пръв път има промяна в съотношението внос:износ.

Оперативната програма “Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013 година” вероятно ще бъде одобрена от Европейската комисия към средата на годината и ще може да започне действа реално в страната ни през есента, каза още Овчаров.

От КНСБ изразиха своите притеснения, че заради евроизискванията за членството на страната ни в ЕС ще се увеличи безработицата и ще има фалити на български фирми, които не успеят да покрият стандартите на Евросъюза.

Председателят на КНСБ Желязко Христов отбеляза, че България влиза в ЕС с най-ниски показатели и е необходимо да се осигури ускорено етапно достигане на средните европейски равнища. Според данните за 2005 г. БВП на глава от населението е 33 процента от средния за 25-те страни-членки на ЕС, а ценовото равнище - 43 процента.

Според синдиката все още недостатъчно са разяснени правилата за ползване на европейските фондове, а приоритетите не са обсъждани с достатъчно широки слоеве от гражданското общество.

Споделяне

Още от Бизнес