Кабинетът ще разсрочи публичните задължения на "Хасково БТ"

Да се обединят публичните задължения и да се разсрочи общото публично задължение на "Хасково БТ" АД в размер на 36,8 млн. лв. ще предложи на утрешното заседание на правителството Министерството на финансите. Разсрочването е за четири години и осем месеца.

С това решение кабинетът ще запази структуроопределящата роля на предприятието в Хасковския район, който е с равнище на безработица над средния за страната. То ще позволи на предприятието да запази броя на работните места и да продължи изкупуването на тютюна от производителите.

Споделяне
Още от Бизнес

Как оценявате кризисните икономически мерки на правителството?