Кабинетът стартира процедурата по ликвидация на БКК

Правителството ще предложи на Народното събрание да ратифицира два договора и едно споразумение с чужди банки, участвали в приватизацията на наши кредитни институции.

Първият договор между страната ни, с УниКредито Италиано С.П.А. и Банковата консолидационна компания АД, е за прехвърляне в полза на държавата на правата и задълженията на БКК по договора от 7 юли 2000 г. за продажбата на 163 038 612 акции от капитала на "Булбанк" АД. Той е подписан на 6 юли 2004 г.

Вторият договор е за заместване в дълг между страната ни, Банк Аустрия Кредитанщалт АГ и БКК, подписан на 6 юли 2004 г.

Ратификацията на договорите от Народното събрание ще даде възможност след влизането им в сила държавата, като основен акционер в БКК, който притежава 99,50 процента от капитала ѝ, да пристъпи към ликвидация на дружеството, което към момента е изчерпало основните цели, определени в неговия устав.

Споразумението, което правителството предлага за ратификация от парламента, е за замяна на задължения и приемане на права между страната ни, ОТП Банк РТ и БКК, подписано на 5 юли 2004 г., съобщи правителствената информационна служба.

Трите банки участваха в приватизацията на банковия сектор. На 7 юли 2000 г. беше подписан договора за продажбата на Булбанк на УниКредито Италиано С.П.А. и Алианц А.Г.

На 26 юли 2002 г. бе утвърден договорът за приватизацията на ТБ "Биохим" АД от Банк Аустрия Кредитанщалт АГ, а на 20 май 2003 г. - договорът за продажбата на Банка ДСК ЕАД на ОТП Банк РТ.

И в трите договора Банковата консолидационна компания е поела задължението да обезщетява купувачите в случай, че представителствата и гаранциите на БКК, свързани с финансовото състояние и правния статут на продаваните банки, които се съдържат в договорите за продажба на акциите, се окажат непълни, неточни или неверни.

Споделяне

Още от Бизнес