Кабинетът търси как да съкрати разходите, без да минава през НС

Ще се съобразим с решението на Конституционния съд (КС), но намерихме друг начин за намаляване на разходите на държавната администрация. Това каза в петък вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков. Той бе попитан какво ще предприеме правителството, след като една от най-съществените антикризисни мерки на правителството - допълнителното съкращаване на разходите на бюджетните организации с 10% - бе косвено атакувано с решение на КС.

Съдът постанови, че правителството не може самоволно да променя бюджетни параметри, които са били одобрени и записани от парламента в Закона за държания бюджет. А такива са разходите на институциите, които са на бюджетна издръжка.

Министър Дянков каза още, че новият начин ще бъде разгледан в най-скоро време на заседание на МС, но отказа подробности.

Кабинетът е поставен в трудното положение да се съобрази с решението на Конституционния съд от 31 март, което му връзва ръцете да направи решително свиване на разходите. А тази мярка може да му донесе сигурна икономия най-малкото от 450 млн. лв.

В своя седмичен анализ, публикуван в петък, от Института за пазарна икономика (ИПИ) напомниха, че въпросът докъде се простират правомощията на правителството при изпълнението на бюджета, подлежи на различни тълкувания и самият КС се е произнасял с взаимно противоречащи си решения. А от това произлиза и различно поведение на правителствата, които са действали съобразно с тези решения.

През 1993 г. КС пояснява, че Законът за държавния бюджет е ″закон във формален смисъл, тоест не съдържа норми и правила, засягащи трайни обществени отношения″. Затова как се управляват средствата в бюджета, е предписано в Закона за устройство на държавния бюджет.

В решение на КС от 2001 г. се казва, че предоставянето на допълнителни бюджетни кредити (тоест разрешаване на допълнителни разходи) е допустимо "само когато се касае за преизпълнение на средства, набрани от собствени приходи и от разкриване на нови приходоизточници, без да се влошава балансът на държавния бюджет", което е записано и в Закона за устройство на държавния бюджет.

С друго решение от 2009 г. конституционните съдии предоставят възможност на финансовия министър да съкрати разходите (нелихвените плащания) в бюджета ″при наличие на извънредни обстоятелства, причинени от световната финансова криза″.

В мотивите си съдът посочва "обективната невъзможност да се прогнозират в достатъчна степен през декември 2008 тенденциите и скоростта на проявите на кризисни симптоми във финансите и икономиката".

Съдът изтъква, че оспорените текстове могат да се окачествят по-скоро като правило за фискална дисциплина, наложено от парламента, отколкото като нарушаване на конституционните му правомощия за приемането на бюджета, припомня ИПИ.

Това е точно обратното становище на решението, с което КС отказа в края на март т. г. правото на правителството на Бойко Борисов да свива разходите ″при икономически и финансови показатели и индикатори, водещи до оценки и прогнози за по-неблагоприятно развитие на икономиката от очакваното″ (отхвърленият от КС чл. 17 от Закона за държавния бюджет за 2010 г.).

Очаква се на новият вариант на съкращаване на разходите на бюджетните институции да бъде гледан от кабинета извънредно в понеделник.

Споделяне

Още от Бизнес

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?