Кабинетът увърта за разрешението на сделки със спортни бази без търг

Кабинетът увърта за разрешението на сделки със спортни бази без търг
На заседанието си тази седмица правителството може да узакони сделки с имоти на спортните дружества "Национална спортна база" ЕАД, "Академика 2000" ЕАД и "Академика Спорт" ЕАД. Tе ще могат да се отдават под наем, заменят или продават без търг. Това става ясно от стенограмата на последното заседание на Министерския съвет и от становище на вносителя – Министерство на физическото възпитание и спорта (МФВС), изпратено след запитване на Mediapool.

Промяната в Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приета принципно миналата седмица, вкарва дружествата "Национална спортна база" (НСБ), "Академика 2000" и "Академика спорт" в разрешителен списък, при който се дава възможност за отдаването на техните активи, замяна или продажба чрез пряко договаряне.

Мотивите на вносителя (МФВС) са, че по този начин спортните федерации ще могат да наемат дългосрочно бази без да минават през търг, за да могат впоследствие да организират и провеждат международни състезания. Ако една федерация няма договор за наем на спортно съоръжение, тя няма право да участва в конкурсите на международните спортни организации.

Ако текстът бъде приет по този начин, ще се даде възможност за приватизация на активи без решение на Министерския съвет, което изключва възможността за следприватизационен контрол. Тоест, спортни бази ще могат да се спазарят непрозрачно, а бъдещето им ще зависи единствено от новия собственик.

Освен обекти като Зимния дворец в София, зала "Фестивална", стадион "Академик", тенис комплекса "Академик София" в Борисовата градина, трите дружества притежават бази на морето и в зимните курорти.

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков се е възпротивил на приемането на текста в този му вид, става ясно от стенограмата на правителственото заседание, проведено на 17 февруари. Спортният министър Свилен Нейков се е съгласил с предложението на Трайков в текста на постановлението изрично да бъде записано, че "става дума за отдаване за стопанисване за срок до три години".

Въпреки принципното си съгласие, той казва: "За да се избегнат тези съмнения за приватизация, нямам против да бъде за краткосрочен план, но всеки, когато вземе един спортен обект за стопанисване, иска да направи инвестиция - да вложи някакъв капитал, и в рамките на три години това е трудно. Но, ако се смята, че може да бъде приватизирано, нека да бъде записано за краткосрочен план до три години."

"Държим да отбележим, че след дебати на заседанието на МС, проектът е приет по принцип, с изменения, допълнения и уточнения, които визират само хипотезата на отдаването под наем. На следващо заседание на МС отново ще бъде разгледан проектът и ако се прецени, че направените бележки и уточнения са отразени точно, същият ще бъде приет окончателно", пък се казва в становище на МФВС, изпратено до Mediapool.

Окончателният вид на постановлението ще стане ясен тази седмица.

Интересно ще е каква ще е позицията на министър-председателя Бойко Борисов, който, ден след като отвори широка врата за пряко договаряне с постановлението за спортните бази, размаха пръст на кметовете и местните власти да не помислят за такъв вид сделки. "Пряко договаряне – забравяте, само при смъртен случай. Ако си го докарал до пряко договаряне, тогава си оцапал всичко. Прокурор и всеки се оправя, както може", заяви Борисов на 18 февруари на срещата на НСОРБ, посветена на еврофондовете.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес