Кабинетът започна апорта на земи в компанията за индустриални зони

Кабинетът започна апорта на земи в компанията за индустриални зони

Държавата и община Суворово ще апортират 7 имота в обща площ 535.4 дка във Варненска област в капитала на "Национална компания Индустриални зони" ЕАД (НКИЗ), реши МС в четвъртък.

През февруари бе взето решение три от общо петте свободни икономически зони в страната да станат индустриални и да преминат от активите на финансовото министерство в капитала на НКИЗ, но то не е минало на формално одобрение от правителството.

Така варненската индустриална зона се очертава като първата сигурна от общо 20 терена, замислени от правителството да стимулират икономиката в условията на криза. Трите свободни зони, които ще станат индустриални, са русенската, видинската и свиленградската.

Националната компания бе създадена в началото на 2009 г. с капитал от 100 млн. лева и амбицията да привлича частни капитали за създаване върху държавни и общински терени на експортно ориентирани производства, които трябва да преодолеят огромната дупка в търговското салдо на страната ни.

Предвижда се всяка индустриална зона да бъде отделно дружество, в което държавното участие може да бъде под 51%, а общините и частни лица могат да се включат с инвестиции, земи, други капитали, но до 49 % от собствеността.

Варненската индустриална зона ще бъде създадена от съвместно дружество на държавата и община Суворово, която е проявила готовност да участва в проекта, казват от Министерския съвет.

Местоположението на варненския терен до магистрален път, жп инфраструктура, пристанище и летища, благоприятства създаването на индустриална зона и привличането на преки чуждестранни инвестиции, казват още от кабинета.

Учредяването на НКИЗ е част от антикризисния план "Станишев" и Експортната политика на България за периода 2008-2013 г. - "Визия 2013".

Споделяне

Още от Бизнес