Качествените вина - с контролен номер за защита от фалшификации

Всяко качествено вино, произведено в определен район, ще се означава с контролен номер. Това реши парламентът, приемайки на второ четене текстове от промените в закона за виното и спиртните напитки, съобщи БТА.

Идеята е контролният номер да служи като уникална идентификация за контрол върху партидите качествени вина и гаранция за защита на потребителя от фалшификати.

Всяка година до 10 декември производителите на вино ще са длъжни да декларират произведените количества вино и гроздова мъст от последната реколта, включително количествата за семейна консумация. Същото задължение ще имат и производителите на грозде, предназначено за вино и гроздова мъст, включително и за семейна консумация. Декларациите ще се подават пред териториалните звена на Изпълнителната агенция по лозата и виното. Агенцията ще поддържа и регистър на лозарските стопанства.

Парламентът промени от лицензионен на регистрационен режимът за производителите на спиртни напитки. Преди започване на дейността си те ще се регистрират чрез заявление в министерството на икономиката, в което до момента кандидатстваха за лицензия.

От регистъра ще се заличават фирми, хванати да произвеждат фалшив или токсичен алкохол, или чието производство на отговаря на технологичните и хигиенни изисквания.

С промените в закона се дава и специално определение за "пелин". Такова наименование може да има ароматизирана напитка на основата на вино, която е произведена в България по специална технология, като в билковата смес при производството делът на билките от рода "пелин" е не по-малко от 20 % тегловно.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: