Кадровиците на Темида – след изслушване и проверка

Кадровиците на Темида – след изслушване и проверка

Членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота да се избират на по-широка основа и с квалифицирано мнозинство от Народното събрания, след като представят своя програма на изслушване и бъде проверено имуществото им. Това ще се предложи с поправки в Закона за съдебната власт, съобщи министърът на правосъдието Маргарита Попова пред БНР в неделя. Тя заяви още, че във ВСС има противоречия относно допуска на членовете му до класифицирана информация, но според нея такъв не бива да им се дава “по право“, каквито искания има.

Попова уточни, че въпросът за достъп до класифицирана информация на членовете на ВСС е бил повдигнат от вътрешния министър Цветан Цветанов, след като самите те са казали, че нямат такъв. Преди това самият съвет е имал кореспонденция с Държавната комисия за сигурността на информацията (ДКСИ). Оттам първоначално казали, че като магистрати членовете на съвета имат възможност да ползват класифицирана информация. После обаче излезли с друго становище - че е добре ВСС като самостоятелна организация да си направи секретно деловодство, да има специален служител и членовете на съвета да поискат достъп и да бъдат проучени за надеждност.

"Вижте, това е български закон, ние сме български граждани, когато някой отива да работи някъде и в неговите задължения има възможност той да борави с класифицирана информация, няма нищо страшно всеки да си попълни формулярите, да ги изпрати в комисията, да бъде проверен и да може да работи с класифицирана информация", каза Попова.

Тя посочи, че председателят на етичната комисия на ВСС Цони Цонев е предоставил в министерството на правосъдието предложение за промяна в Закона за съдебната власт, чрез които да се даде достъп "по право" до класифицирана информация на членовете на ВСС.

“Аз веднага бих възразила, защото във Висшия съдебен съвет има и колеги, които не са били магистрати в предишното си битие, така че те не могат на това основание да кажат, че разполагат и в момента с допуск, и не могат да ползват и да разполагат с класифицирана информация при решаване на едни или други кадрови или други проблеми във ВСС“, каза Попова..

Няма защо да се сърдим, когато други ни казват, че има кадруване извън правилата, коментира тя думите на посланика на САЩ Джеймс Уорлик в България. “Той каза нещо, което повтаряме и ние от няколко месеца насам - че случаят с назначенията и с намесването в кадруването на външни лица създава много лош имидж на съдебната система и усещането и

впечатлението, че при кадруването, при избирането, при повишаването на кадри в съдебната система има не правила, а зависимости извън правилата“, каза Попова.

Тя съобщи, че през идната седмица – вторник или сряда, на сайта на ведомството ще се публикува стратегия за съдебната реформа, която според нея трябва да върви паралелно с приемането на поправки в Закона за съдебната власт.

В тях се предлага на две или на три години да се прави атестация на кадрите в системата. “Когато се избират административните ръководители, критериите за техният избор да бъдат публични и известни рано, номинациите да бъдат ясни на обществото, да се води дебат за качествата на хората, на които ще се възлагат задачи, които ще чертаят политики и които ще трябва да носят отговорност не само за своята професионална реализация, а трябва да носят отговорност за резултатите на звеното, което управляват“, посочи Попова.

Тя повдигна въпроса за това ще има ли занапред парламентарна квота във ВВС, ще бъде ли тя 50 процента или трябва да бъде намалена, за да се гарантира независимостта на съдебната система, как ще бъдат избирани хората във ВСС.

Според нея проверка на имуществото трябва да се на прави не само за хората в съдебната система на възлови позиции, но и за всички.

Министърът на правосъдието призна, че добрият мениджмънт в съдебната система не е налице, но това може да се поправи със силно планиране и обвързване на бюджета в съдебната система с конкретни резултати от работата на магистрати и качествени кадри.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?