Как държавата плаща за достъп до информацията, която произвежда

Как държавата плаща за достъп до информацията, която произвежда

Може и да ви звучи невероятно, но в България все още гражданите и фирмите трябва да плащат за достъп до нормативни актове, ако искат, поне малко, да са сигурни, че наистина четат актуализирана версия. Това, според наши експертни и силно консервативни оценки, струва на частния сектор минимум 5 млн. лв. годишно, но е вероятно цената да е много по-висока.

Нещо повече - големият клиент на частните правно-информационни системи, които предоставят достъп до актуалните пълни текстове на законите у нас, е държавата.

По-долу представяме леко фрапиращ случай от последните месеци, за да покажем абсурдността на ситуацията, ако все още се съмнявате в това.

През август 2015 г. Министерският съвет кани поотделно три фирми за осигуряване на абонаментен достъп до правно-информационните им системи. Обобщените данни са представени по-долу в таблицата.

Впечатление правят следните факти:

*  МС ще плаща за три отделни системи;
*  МС ще плаща за три отделни системи в следващите 2 години;
*  МС ще плаща за три отделни системи в следващите 2 години, които имат припокриване на голяма част от услугите, които предоставят;
*  МС ще плаща за някои справочни услуги, които представляват достъп до информация, произвеждана от обществения сектор – съдебната система, търговския регистър, агенцията за обществени поръчки, ведомствена практика - становища, указания и разяснения на институциите и др.

Най-вероятно, причините за това са:

*  Осигуряване на гарантиран достъп до актуалното законодателство (диверсифирицане) – ако има само един достъп и той по някакви причини бъде прекъснат, това да не води до спиране на работата на МС;

Това нямаше да се налага, ако самата държава поддържаше достъп до актуалното законодателство и го предоставяше на всички онлайн и безплатно.

*  Осигуряване на достъп до справки по данни, осигурявани от различни институции;

Това нямаше да се налага, ако държавните структури публикуват и организират информацията за дейността си по такъв начин, че всеки да може да си прави справки онлайн и безплатно.

Достъп до правно–информационни системи на Администрацията на МС

  Лакорда Сиела Апис
Срок на абонамента 03/08/2015 - 03/08/2017 03/08/2015 - 03/08/2017 03/08/2015 - 03/08/2017
Прогнозна стойност без ДДС 30 000 лв. 18 000 лв. 41 281,20 лв.
Крайна стойност без ДДС 29 900 лв. 17 850 лв. 30 570 лв.


Очевидните препоръки за реформа са:

1. За държавен вестник:

 *  Редакция $Държавен вестник” на Народното събрание (или друга административна структура) да започне да публикува пълните текстове на нормативните актове;
 *  Достъпът да е безплатен за всички – администрация, граждани, компании;
 * Достъпът да е онлайн;
 * Електронните текстове да имат правна сила;

2. За информацията от държавните органи:

* Публикуване на всички данни и информация от дейността им в отворен и уеднаквен формат, така че да се ползват лесно от всички заинтересовани страни.

Справка за видовете информация, която трите компании ще предоставят на МС

 

Лакорда Сиела Апис

Правен интелект

 • Анотирани нормативни актове
 • Бюлетин Лакорда
 • Право на Европейския съюз
 • Българско право
 • Съдебна практика
 • Процедури и формуляри
 • Международна практика
 • Европейски процедури
 • Капитал
 • Acts in English
 • Правен наблюдател
   


Бизнес интелект

 • Бизнес регистър
 • Бизнес регистър на английски
 • Маркет лидер
 • Бизнес скан
 • Бизнес чарт
 • Обществени поръчки
 • Сиела Норми
 • Сиела Процедури
 • Сиела Счетоводство
 • Сиела Евросчетоводител
 • Сиела Митница
 • Сиела Инфо
 • Сиела Law
 • Сиела Евро
 • Сиела Строител
 • Сиела Енергетика
 • Сиела Нет

АПИС 7 - мрежова инсталация

 • Право
 • Евро Право
 • Процедури
 • Практика
 • Софита Law
 • Финанси
 • Евро Финанси
 • Време
 • Глобус
 • Конструкции
 • Регистър плюс
 • Кантора

WEB системи АПИС - интернет достъп

 • WEB системи АПИС
 • WEB АПИС ПРАВО
 • WEB АПИС ПРОЦЕДУРИ
 • WEB АПИС ПРАКТИКА
 • WEB АПИС ФИНАНСИ
 • Mobile АПИС ПРАВО
   

 

Споделяне

Още от Бизнес