Как Галя Димитрова от НАП успя да "укрие" ДДС-то

Бившата шефка на НАП Галя Димитрова

През октомври миналата година в Националната агенция за приходите бе изпратено заявление за достъп до обществена информация, с което се искаше предоставянето на данни от несъмнен обществен интерес. Основният въпрос до НАП е на каква стойност са несъбраните и отписани данъци и осигуровки.

НАП е питана ДДС на каква стойност са погасен по давност, колко от дължимия данък е преценен като несъбираем. Кое е най-голямото единично несъбрано вземане по ДДС? На каква стойност са несъбраните други данъци от физическите и юридическите лица към октомври 2020 година?

Питането е изпратено до НАП от Мediapool и неговата цел е обществото да получи пълна и обективна картина за събираемостта на данъците, а не да се разчита на бланкетни декларации. Към онзи момент предстояха избори, но предизборната кампания още не бе започнала, а обществото има право да получава информация и извън света на джипката.

Оказа се, че това не е точно така

На 14 май т.г. бившият финансов министър Кирил Ананиев защити току що уволнената шефка на НАП Галя Димитрова, че била увеличила двойно събираемостта на данъците. Когато това трябваше да се провери обективно, Галя Димитрова избра да прикрие информацията.

Mediapool попита още на каква стойност са погасените по давност други данъци извън ДДС. На каква стойност възлизат несъбраните осигурителни вноски към декември 2020 г.? На каква стойност са погасените по давност вземания по осигурителни вноски?

Става дума за приходи, които крепят държавния бюджет, а информация по тези въпроси би трябвало да се предоставя на обществото бързо и без разправии. Тези данни са дължими и без да се отправят питания по реда на Закона за достъп до обществена информация. Те трябва да са публикувани и достъпни на сайта на НАП. Същият, през който изтекоха личните данни на 5 милиона българи.

Оказва се, че тази елементарна прозрачност е непостижима за Галя Димитрова, която бе ожалена от ръководството на ГЕРБ в деня на уволнението ѝ.

Mediapool първо получи незаконен мълчалив отказ от НАП на искането си за предоставяне на тази информация. Редакцията изпрати второ искане с коригирана дата – информация да се представи по данни към месец декември 2020 г. Последва втори незаконен мълчалив отказ.

Източници от НАП обясниха неофициално пред Mediapool, че колкото и питания да се отправят, "отгоре" няма желание за отговор и такъв няма да бъде предоставен.

Съдебното дело бе неизбежно и то лесно бе спечелено от Mediapool със съдействието на адв. Александър Кашъмов от "Програма Достъп до информация.

Съдия Цветанка Паунова от столичния административен съд излeзe с решение, че поисканата информация безспорно има характер на обществена по смисъла на закона.

"Всички поставени въпроси касаят събирането на публични средства, поради което безспорно засягат обществеността и са свързани с дейността на НАП и начина на организирането ѝ", се казва в решението.

Любопитното е, че приходната агенция дори не намира за нужно да прати юрисконсулт пред съда по това дело, вероятно осъзнавайки пълната липса на аргументи, с които да защити мълчанието си.

Съдия Паунова обаче не задължава изрично НАП да предостави информацията, въпреки че от решението следва именно това. Тя задължава НАП да предостави отговор на заявление, пък бил той и отказ.

НАП с готовност се хваща за тази възможност. Два дни преди Галя Димитрова да бъде освободена от поста, Mediapool получи дългоочаваният отговор на искането си. В него се казва, че НАП има информацията, но не желае да я вади от системата си и да я предостави на обществото.

"След преценка на така отправеното искане за предоставяне на информация, свързана с несъбрани вземания за данъци и задължителни осигурителни вноски и с оглед разпоредбите на ЗДОИ, се установи, че исканите от Вас данни се съхраняват в различни софтуерни приложения, програмни продукти и информационни системи в НАП, и същите не се поддържат по начин, позволяващ автоматизираното им извличане от информационните масиви на НАП", се казва в отговора.

Приходната агенция обяснява, че за да се отговори на тези въпроси, е необходимо да бъдат вложени усилия и ресурс за структуриране и адаптиране на исканата информация, излизащи извън рамките на обичайната операция по предоставянето на достъп до налична информация.

С тези аргументи НАП решава, че не дължи предоставянето на обществото на данните за данъците и осигуровките, които не е успяла да събере и е отписала като несъбираеми. Това са Галя Димитрова и непостижимата "прозрачност" по време на управлението на ГЕРБ. А иначе аргументите, посочени в отговора на НАП, сами по себе си пораждат други въпроси – дали в агенцията въобще се интересуват и следят размера на несъбраните вземания, защото в противен случай обобщените данни щяха да са налични, още повече, че не става дума за някакъв отдалечен в миналото период.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?