Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Как Румен Петков се сдоби с две нови бронирани коли

56 коментара

По време на парламентарния контрол на 4 август 2006 г. беше отправено запитване към министъра на вътрешните работи относно необходимостта от доставка на две нови бронирани леки коли “Ауди” и подробности около нейното реализиране.

От трибуната на Народното събрание г-н Румен Петков се държеше в типичния си арогантен стил със самочувствие на недосегаем и принципен политик и “забрави” да отговори на въпроса, въпреки двукратното настояване на питащия. Зад поведението на г-н министъра прозираше някаква тайнственост и затова не беше трудно да заключа, че това е подходящ случай да използвам Закона за достъп до обществена информация.

Със заявление за достъп до информация на 14 август 2006 г. поисках министърът на вътрешните работи да ми предостави следната информация: 1)кога са закупени и каква сума е заплатена за всяка от двете специални коли; 2)от коя статия на бюджета са изразходваните средства за двете коли; 3)копие от документа, с който е взето решение за закупуване на двете коли и съответните мотиви за необходимостта от тази покупка, институцията и имената на взелите решението; 4)копия от документите по обявяване и провеждане на процедурата по поръчката и определяне на фирмата (фирмите), от която да бъдат доставени и закупени автомобилите.

Целите ми бяха да разбера като данъкоплатец спазени ли са всички законови изисквания при доставката на колите и да оценя степента на съответствие между това, което приказва г-н Румен Петков, и това, което върши.

По недопустим от закона и морала начин г-н министърът на вътрешните работи за пореден път си разреши да демонстрира власт като ми “отговори” с мълчание. След моя касационна жалба и съдебно заседание на 20 февруари 2007 г. Върховният административен съд с Решение №1753 отмени мълчаливия отказ на г-н министъра и го задължи да ми предостави исканата информация. С писмо рег. №1285/05.04.2007 г. министър Румен Петков ми съобщи, че “В изпълнение Решение 1753/20.02.2007 г. на Върховния административен съд Ви уведомявам, че Ви е разрешен достъп до исканата информация.”

На 16 април 2007 г. в приемната на МВР получих писмен текст в размер на 1 (една!) страница. Първоначалното ми разочарование премина в потресаваща изненада, след като прочетох отговора, който представям дословно:

“Уважаеми господин Попов, във връзка с Вашето заявление за достъп до обществена информация вх. № ж-1285/14.08.2006 г. по описа на ДКИАД-МВР, Ви предоставям следната информация:

По въпрос №1: На 13.06.2006 г. е сключен договор за дарение между “Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД и Дирекция “Материално-техническо и социално обслужване” – МВР, с който търговското дружество дарява на ДМТОСО-МВР 2 броя МПС. Съгласно чл.3 от договора волята на дарителя е дареното да се използва по предназначение в службите на МВР.

Цената на автомобилите в горецитирания договор за дарение са на стойност 198 516.85 лв.

По въпрос №2: За закупуването на горните МПС не са изразходвани бюджетни средства.

По въпрос №3: Съгласно чл.225 от Закона за задълженията и договорите, дарението на движими имущества, за каквито по своята правна и техническа характеристика са МПС – предмет на договора за дарение, трябва да стане в писмена форма или чрез фактическото предоставяне на същите. Движимите вещи са предадени, съгласно законовите изисквания с приемо-предавателен протокол рег. №3465/13.06.2006 г.”

Явно съдбата беше решила изненадата от съдържанието на отговора да бъде само открехване на завесата към един друг свят, за който понякога се досещаме, но който гражданите не познават – паралелен свят, върху който е изградена и върху който се крепи това, което ние си мислим като “държава”.

От  фирмената информационна система на “Сиела” научаваме, че  “Безконтактни мултиплексорни вериги” (БМВ) ЕООД   е 100% държавна фирма с: характеристики (според Булстат): Активност - развиващ дейност; Източници на финансиране - собствена стопанска дейност 100.00%; Основен източник на финансиране - Стопанска дейност/пазарни услуги ; Форма на собственост - държавна 100.00% ;Форма на счетоводно записване - двустранно счетоводство; Институционален сектор - Държавни нефинансови предприятия; Национална отрасл. класификация - Търговия на дребно в специализирани магазини с други стоки, некласифицирани другаде. Данни (последна регистрация 12.06.2006 г. – виж датата на протокола за дарение! ): ЕФН: 2105000746; БУЛСТАТ: 000641974; БЕЗКОНТАКТНИ МУЛТИПЛЕКСОРНИ ВЕРИГИ; Данъчен номер по ДДС: 1224003680; Фирмено дело: 3822/1990; ДЕЙСТВАЩА; Дата на вписване 12/06/2006; Решение № 0 на Cофийския градски съд, регистър 2 партида 98 том 2 стр. 54; Адрес: СОФИЯ-СЕРДИКА БУЛ. МАРИЯ ЛУИЗА 101ВП; капитал: 223900.00 лв.; брой осигурени (юни 2006 г.) – 456 души;

участници във фирмата: ДЪРЖАВАТА (собственик, дата на вписване 21/01/1991); ТП ИНДУСТРИАЛНО КООПЕРИРАНЕ (дата на вписване 21/01/1991, собственик); Симеон Костадинов Делисивков (ф.л., прокурист, дата на вписване 25/10/2001)

От сайта на БМВ ЕООД научаваме за предмета на дейност на фирмата-дарител:

Приложение на цифровата изчислителна техника в системите за управление. УКВ радиомрежи за предаване на данни и системи оперативни връзки и сигурност. Системи за навигация и локализация на подвижни обекти. Продажба и ремонт на бойно, ловно, спортно и газово оръжие и муниции. Проектиране и изграждане на банкови и граждански трезори, оборудване и обзавеждане на банки. Инженерингова, консултантска, маркетингова, производствена, търговска, сервизна и монтажна дейност в следните области: радиоелектроника; телекомуникации и космически комуникации; управление на технологични процеси и системи за промишлена сигурност. Проектиране и изграждане на: системи за противопожарна охрана; сигналноохранителни системи; системи за контрол на достъпа; ТВ системи за контрол и наблюдение. Доставка и монтаж на: металдетектори; бронирани стъкла; оптически и лазерни прицели и устройства; апаратура за проверка на банкноти; бронирани автомобили; индивидуални средства за защита - бронежилетки, каски, противогази, палки, електрошокови устройства.

“Безконтактни мултиплексорни вериги ЕООД” е една от фирмите към МВР, чиито принципал е министърът на вътрешните работи. Медиите периодично информират за сериозни обществени и властови дебати относно законността на този факт и нежеланието на МВР да се раздели с няколкото си фирми. Независимо от всичко това, всяко подозрение за възможно сливане на бизнеса с властта и съмнения за непрозрачност в действията ѝ бива опровергавано от управляващите, между които с особена категоричност и настървеност от г-н Румен Петков. В тази реторика властта е убедена в непробиваемостта на нейния щит: “няма доказателства” и “класифицирана информация”. Следователно “бронебойният патрон” срещу този щит е прозрачност, “остъкляване” на действията на властта.

Разрешавам си да мисля, че принос за това внася описаният случай. Като допълнителен елемент към пъзела на “безконтактната мултиплексорна верига на далаверата” представям накрая една публична информация (уточнение) на управителя на ТД “Безконтактни мултиплексорни вериги“ ЕООД г-н Веселин Любомиров Нинов от май 2001 г. по повод медийни публикации във връзка със закупуване на 300 бр. леки автомобили “Опел Астра” и 89 мотоциклета BMW F 650, “предадени на полицията за ползване”.

“Тъй като изпитвам уважение към хората, които ще ползват предоставената им техника и високо оценявам професионалния им труд в нелеката борба с престъпността, се чувствам задължен да направя следващите  уточнения: МВР не е участвувало в закупуването на горепосочените автомобили със свои средства. Покупката на тези 300 автомобила е една сделка между две търговски дружества – БМВ ЕООД и ОПЕЛ АГ. По тази причина, параметрите на сделката не трябва да бъдат публично разгласявани, тъй като това не е в интерес и на двете търговски дружества. Сделката не попада в параметрите на Закона за обществените поръчки /ЗОП/, тъй като е осъществена със средства извън бюджета. За потвърждение на същото е достатъчно да се прочетат само чл.чл.2, 3 и 4 от този закон.

Средствата за осъществяване на сделката са получени чрез кредит от западна банка при изключително благоприятни за БМВ ЕООД условия, които в момента не предлага нито една българска банка. Гаранцията по кредита е издадена от Първа Инвестиционна Банка /ПИБ/, като МВР не участва с никакви обезпечения /пари, имоти, вещи/, т.е. Министърът на вътрешните работи и подчинените му служби не са се ангажирали по никакъв начин при осъществяването на сделката. Същата е в компетенцията изцяло на Управителя на БМВ ЕООД, съгласно дадените му права от Търговския закон и не кореспондира по никакъв начин с прекратения търг, обявен от МВР в края на 2000 г. Придобиването на 300 автомобила “Опел Астра” и 89 мотоциклета BMW F 650 е част от дългосрочна програма на МВР по подмяна на амортизирания автопарк, която при налични бюджетни средства ще се извършва, разбира се, чрез търг по изискванията на ЗОП. Експерти на Министерството на вътрешните работи са избрали няколко предпочитани марки и типове автомобили, подходящи по технически и експлоатационни параметри за провеждане на охранителната и оперативна дейност на полицията. Унифицирането на автомобилния парк /в момента МВР ползва над 150 типа автомобили/ ще минимизира разходите по поддръжката и обслужването. Сделката е сключена директно с Централата на Опел АГ, за да се постигне най-добрата цена и се избегнат комисионните към дилъри. Цитираната в статията стойност от 10 млн. лв. е журналистическа измислица, реалната цена е в пъти по-малка. “Тлъстите комисионни” съществуват само в обремененото въображение на авторката на статията.

В условията на валутен борд, при липса на бюджетни средства за обновяване на автопарка, в зависимост от възможностите на собствените си приходи, БМВ ЕООД ще продължи доставките на автомобили и от други фирми при критерии- добра цена, добри автомобили, изгодни условия за плащане.

Изненадан съм, че вестникът не е отразил своето отношение към постиженията на мениджърите на дружеството, които без всякакво участие на бюджетни средства направиха възможно полицията да разполага с 300 нови класни автомобила. А тя заслужава това.  Между другото БМВ ЕООД е Търговско дружество със 100% държавна собственост с принципал министъра на вътрешните работи и винаги стриктно е изпълнявала всичките си задължения към бюджета и социалното осигуряване. 11.05.2001”

От представените факти е очевидно, че в логическата верига има едно звено, което остава в зоната на здрача. Това звено е далаверата. За гражданите данъкоплатци остава неясно: каква е тази “дългосрочна програма на МВР по подмяна на амортизирания автопарк”, която ще бъде реализирана “при липса на бюджетни средства за обновяване на автопарка” ; какви са тези “постижения на мениджърите на дружеството, които без всякакво участие на бюджетни средства направиха възможно полицията да разполага с 300 нови класни автомобила” и 89 мотоциклета BMW F650 (но тук има и суперпостижение: Търговското дружество със 100% държавна собственост винаги стриктно изпълнява всичките си задължения към бюджета); как така една фирма със 100% държавна собственост прави подарък на МВР за 200 х. лв. (двете “АУДИ”-та), и както се оказва – това не е прецедент, а практика; полицията остава ли независима в своите действия по защита на гражданските интереси след като обновява своя амортизиран автопарк чрез дарения?

Що се отнася до “мултиплексорността” на далаверата – тя се открива в цялото си величие като във фирмената инфосистема се  проследи “дървото от фирми”, на което виси и ТД БМВ ЕООД .

Разплитането на кълбото от противоречиви факти и съждения и “съставяне на собствено мнение на задължените по закона лица” (чл.2 ЗДОИ) оставям като интересно занимание за любопитните и активни граждани, тъй като не вярвам, че нашата прокуратура има желание и капацитет да свърши тази работа.

Моята цел с настоящото беше да представя някои документирани факти и модели на мислене на властта и “мултиплексорните вериги” на далавери около нея. 

*Вилям Попов е председател на Граждански клуб „Компетентност и морал” и носител на наградата „Златен ключ” за 2006 г. на Програма „Достъп до информация” (ПДИ).

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

56 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате. 1. Бай Иван от Троян
  #57

  освен бронираните Аудита Шадраванчо си има и два фолсвагена Туарег - единия ме засече и освирка на магистралата преди Правец-вътре се возят хулигани и убийци с пагони мамка им мафиотска. Да ви ...... мамама дано пукнете сички!!

 2. Sunder
  #56

  че Петков е мръсно ченгесарско престъпнице и че трябва да бъде публично смазан с камъни? Румене! Някоя вечер като заспиваш, мислиш ли си какво мислят хората за теб? Не ти ли е тегаво като знаеш, че почти всеки жител на тази държава би те утрепал като куче? Ти за нас си гнусна хлебарка домогнала се до власт! Ще те затрием, боклук!

 3. инструктор
  #55

  Искам и аз едни такива подарени коли, за да си обновя автопарка. Курсистките ще са доволни.

 4. waw
  #54

  waw

 5. 56
  #53

  С две думи: много дълга и отекчителна, не можах да я изчета до края. И какво иска г-н Попов да каже - не е много ясно, но явно обвинява министъра, че МВР закупило два бронирани автомобила. В това обаче няма нищо чудно-навсякъде по света това си е нормална практика и никой не го прави на въпрос. Само при нас злобата и завистта кара някои хора да ровят, да ровят - ако може им се обърне малко внимание на скромната особа...

 6. СБС
  #52

  която събираше парите на хората при подмяната на номерата на колите? Тогава Р.Петк. масово ни одра с по 60 лв. на калпак и ето къде си раздават парите! В никоя друга държава не беше извършен подобен масов държавен рекет с номерата на колите! Само заради това в една нормална държава правителството щеше да бъде съборено ... но не и в Абсурдистан!

 7. JT
  #51

  Браво на автора! Ей така трябва да се разследват тези сделки. Запитване, изчакване на МЪЛЧАНИЕТО (на агнетата), съдебен иск.Следваща стъпка би било евентуално информиране на Сметната Палата или направо прокуратурата. Интересно как едно 100% държ. дружество с принципал (кво ли е тва) министър прави дарение на същото министерство без държавни средства??? Черна магия. А Петков си е зе бой и уволнение.

 8. Езоп
  #50

  ... а кучето си върви. Не бъркам пословицата.

 9. Лъчезар Богданов
  #49

  Затова всички останали държавни и общински фирми трябва да се приватизират.А иначе подобни практики не са откритие на социалистическия министър. По времето на СДС Валентин Василев също ползваше Мерцедес С класа, купен от Пазар Илиенци.

 10. the italian dog
  #48

  а,бе,Попов,къде си тръгнал без чадър.Нали знаеш,че е прав Езоп-керванът... но имаме ли право да искаме яснота?Спомням си Викт.Велева когато запита Ив.Костов .." А сега щи има ли хляб?" /Когато той взе властта 97 г./ какво отговори?- провокация...

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.