Как се отразява пандемията на бюджетите на домакинствата

Как се отразява пандемията на бюджетите на домакинствата

Националният статистически институт публикува данни за доходите, разходите и потреблението на домакинствата през 2020 година. Годишният общ доход средно на лице от домакинството достига 7002 лв., което е с 6.2% повече спрямо 2019 г. (реално 4.4%) и двойно над нивата отпреди десет години.

Структурата на доходите показва отражението на случилото се през изминалата година върху домакинските бюджети. Основният източник на доходи остава работната заплата. Тя расте с 5% (близо 200 лв.) спрямо 2019 г., но делът ѝ в общите доходи намалява за първи път след постоянното и стабилно увеличение през последните пет години. През 2020 г. относителният дял на дохода от работна заплата в домакинските бюджети е 56.4%, или с 0.5 процентни пункта по-малко от този през 2019 година.

Същевременно доходите от пенсии нарастват с 12% спрямо 2019 г., основно заради увеличението на всички пенсии с 50 лв. през изминалата година, а доходите от обезщетения за безработица нарастват почти двойно, отразявайки високата безработица, както и по-високият осигурителен доход и дела на безработните с право на обезщетение. Така делът на доходите от пенсии, помощи и обезщетения достига 31.8% през 2020 г., или с 1.6 пр. п. повече спрямо 2019 година.

Пандемията, ръстът на безработицата, намаляването на заетостта и увеличаването на работата и образованието вкъщи се отразяват и на разходите на домакинствата. Размерът на разходите през 2020 г. остава почти идентичен с този от предходната година (ръстът е с 6 лв., или 0.1%), но структурата им се променя. След като през 2019 г. разходите за храна успяват да намалеят до под 30%, през 2020 г. те отново са над тази граница.

Драстично намаляват разходите за развлечение, култура и образование (с 22%), за транспорт (с 11%) и за облекло и обувки (със 7%). Увеличенията на разходите пък са свързани с жилището - обзавеждане, ремонти, режийни разходи.

*Анализът е публикуван на сайта на ИПИ.

Споделяне

Още от Анализи и Коментари